Grønland svarer på FNs henvendelse om Kuannersuit-projektet

Naalakkersuisuts svar på den officielle henvendelse fra afgivet af FN’s specialrapportør for oprindelige folks rettigheder, FN’s specialrapportør for respekten for menneskerettigheder ifm. håndteringen af miljøskadelige substanser samt formanden for FN’s arbejdsgruppe for erhverv og menneskerettigheder blev afleveret den 1. juli 2021. Som specialrapportører og medlemmer af arbejdsgrupper og organer under FNs Menneskerettighedsråd er de alle tre uafhængige menneskerettighedseksperter og er således en del af Menneskerettighedsrådets ”særlige procedurer” (Special procedures).

I brevet udtrykker mandatholderne deres alvorlige bekymring for menneskeretlige og miljømæssige konsekvenser forbundet med uranudvinding i Grønland. Mandatholderne angiver, at Kuannersuit-projektet vurderes at have negative effekter for klima og biodiversitet og gentager desuden de bekymringer for negative menneskeretlige konsekvenser, der blev udtrykt af den daværende specialrapportør for respekten for menneskerettigheder ifm. håndteringen af miljøskadelige substanser ifm. dennes besøg i Grønland i 2017. Brevet blev modtaget via det danske udenrigsministerium.

I Naalakkersuisuts svar er der blevet lagt vægt på at pointere at de 11 spørgsmål som stilles i fælleshenvendelsen vedrører sagsområder under Naalakkersuisuts kompetence samt med en understregning af at Naalakkersuisut, som en demokratisk valgt regering, repræsenterer inuit, Grønlands oprindelige folk. Se svaret på henholdsvis dansk og engelsk.

Nærmere information ved fungerende kontorchef Tove Søvndahl Gant, Departementet for Udenrigsanliggender, Erhverv, Handel og Klima ; e-mail: tovs@nanoq.gl telefon: 345168