Vedr. udbudsrunden vedr. Qaqortoq lufthavn

Da det nu står klart, at omkostningerne ved at anlægge den oprindeligt besluttede bane i Qaqortoq på 1500 meter er væsentligt over budgettet, er Naalakkersuisut ved at undersøge mulighederne for anlæggelse af lufthavnen i Qaqortoq.

For at skabe grundlaget for det videre arbejde er der igangsat analyser, der skal belyse samfundsmæssige og operationelle sider af projektet. Det forventes, at resultaterne vil blive fremlagt løbende i august 2021. På baggrund af resultaterne vil Naalakkersuisut i samarbejde med partierne og Inatsisartut samt i dialog med offentligheden og kommunen træffe beslutning om det videre forløb.

Naalakkersuisoq for Boliger, Infrastruktur, Råstoffer og Ligestilling Naaja H. Nathanielsen udtaler:

”Jeg afventer resultaterne af de forestående undersøgelser med interesse. Jeg forventer, at undersøgelserne vil give beslutningstagerne redskaberne til at træffe den rigtige beslutning. Det er min ambition, at Inatsisartut, udvalgene, kommunalbestyrelsen og offentligheden bliver inddraget og orienteret løbende, så der bliver skabt åbenhed om beslutningsgrundlaget i projektet. Jeg har forståelse for, at ventetiden kan skabe frustration, men beder om, at tålmodigheden strækker lidt længere. Intentionen er ikke at sylte en beslutning, men at få grundlaget for at træffe den helt rigtige beslutning hurtigst muligt.”


For yderligere information kontakt Departementet for Boliger, Infrastruktur og Ligestilling på box909@nanoq.gl