Afgørelse i sagen om udbud af skisportsaktiviteter ved Sukkertoppen Iskappe, Maniitsoq

Naalakkersuisut har i samarbejde med Qeqqata Kommunia, besluttet at der ikke meddeles turistkoncessioner i forbindelse med udbuddet af koncessioner til skisportsaktiviteter ved Sukkertoppen Iskappe nord for Maniitsoq i Qeqqata Kommunia.

Beslutningen er truffet på baggrund af en samlet vurdering, hvor det med udgangspunkt i de forventede aktiviteter vurderes, at en eneret til sportsaktiviteter i området ikke vil medføre en betydelig forøgelse af aktivitet. Det er Naalakkersuisuts vurdering, at der generelt kun bør meddeles turismekoncessioner, og dermed enerettigheder til at levere bestemte turistprodukter i et afgrænset område, hvis meddelelsen af en koncession vurderes at ville medføre en ikke ubetydelig forøgelse af aktiviteterne og investeringerne i området.

Spørgsmål til ovenstående kan rettes til: Departementet for Udenrigsanliggender, Erhverv, Handel og Klima på isiin@nanoq.gl