Grønlands første biodiversitetsstrategi

Dyrearter over hele kloden uddør i et langt hurtigere tempo, end hvad der er naturligt. Naalakkersuisut har derfor vedtaget Grønlands første biodiversitetsstrategi. Strategien skal sætte rammerne for en bæredygtig forvaltning af landets biodiversitet og naturens ressourcer frem mod 2030.

Biodiversiteten er under pres. Over hele kloden uddør dyre- og plantearter i et foruroligende tempo. I en tid med store udfordringer for klima og natur er det vigtigt for både miljøet, befolkningen og landets økonomi, at der sikres sunde økosystemer og bestande i Grønland. Noget af det, der kan påvirke biodiversiteten, er eksempelvis klimaforandringer, invasive arter, luftforurening og menneskelige forstyrrelser. Invasive arter er dyr eller planter, der bliver tilført steder, hvor de ikke lever naturligt. En art, der pludselig bosætter sig udefra, kan være en alvorlig trussel mod et levesteds oprindelige arter, da levestedet i mange tilfælde ikke indeholder den nye arts naturlige fjender.

”Naalakkersuisut har vedtaget Grønlands første biodiversitetsstrategi. Det er meget vigtigt for Naalakkersuisut, at vi sætter rammerne for en bæredygtig forvaltning af vores biodiversitet og naturens ressourcer her i landet”, udtaler Naalakkersuisoq for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø, Kalistat Lund, i forbindelse med offentliggørelsen af ”Grønlands Biodiversitetsstrategi 2030”.

”Biodiversitet er alt liv på jordkloden. Biodiversiteten bidrager til, at vi alle kan få et rigere liv. Vi er dybt afhængige af naturens ressourcer. Naalakkersuisut vil sikre, at alle tiltag skal være bæredygtige”, tilføjer Naalakkersuisoq Kalistat Lund.

”I forbindelse med den teknologiske udvikling er der ikke længere nogle dele af kloden, som ikke er påvirket. Truslerne mod biodiversiteten overskrider ofte grænser, såsom klimaforandringer, luftforurening, plastikforurening og overfiskeri. Derfor er det vigtigt, at vi ud over at have vores egen nationale biodiversitetsstrategi også er med til sikre, at der er fokus på internationale tiltag, der kan beskytte klodens biodiversitet”, afslutter Naalakkersuisoq Kalistat Lund.

Fem målsætninger skal sikre en robust og mangfoldig biodiversitet

Med Grønlands Biodiversitetsstrategi 2030 vil Naalakkersuisut gennem fem målsætninger sikre en robust og mangfoldig biodiversitet som grundlaget for et rigt liv. De fem målsætninger er:
  1. Biodiversiteten skal beskyttes gennem relevant lovgivning og bæredygtig forvaltning.
  2. De levende ressourcer skal udnyttes bæredygtigt.
  3. Miljøtilstanden skal forbedres til gavn for naturen og menneskers sundhed.
  4. Forskning, overvågning og brugerviden skal sikre et robust vidensgrundlag om arter og økosystemer.
  5. Vores aktive deltagelse i internationalt samarbejde skal medvirke til sikring af Grønlands interesser og bidrage til den globale beskyttelse af biodiversiteten.
Grønlands Biodiversitetsstrategi 2030 kan læses her.

For yderligere oplysninger, kontakt departementschef i Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø Mette Skarregaard Pedersen på tlf.: 346476 / 529844 eller e-mail: mesp@nanoq.gl eller pan@nanoq.gl.

Hvad er biodiversitet?

Biodiversitet omfatter alt liv på jorden, fx planter, dyr, svampe, mosser, mikroorganismer mm. Den omfatter variationen i gener, arter, økosystemer og naturtyper. Denne variation kaldes biologisk mangfoldighed eller biodiversitet. Samspillet mellem organismerne er afgørende for arternes tilpasningsevne og dermed overlevelse i en verden, der forandrer sig.

Biodiversiteten inkluderer alle arter, fra de største hvalarter til det mikroskopiske liv i havet, jorden, sneen og isen. Det er arter, vi fisker, fanger, plukker eller bare kigger på, og endda dem, der er så små, at vi ikke kan se dem. Alle disse arter udgør tilsammen landets biodiversitet.