Ny bekendtgørelse om kontrol med fiskeri

Naalakkersuisut vedtog den 17. juni 2021 en ny bekendtgørelse om kontrol med fiskeri.

Bekendtgørelsen er en revidering og sammenskrivning af gældende kontrolbekendtgørelser. I den nye bekendtgørelse indføres en række ændringer med henblik på at skabe et regelsæt, der er mere tidssvarende og mere overskueligt for både borgere og myndigheder.

Bekendtgørelsen har blandt andet til hensigt, at implementere ERS-systemet (Elektronisk Rapporteringssystem) i det grønlandske fiskeri.

De væsentlige ændringer med bekendtgørelsen er blandt andet:
  • At der indføres krav om, at fartøjer, der er 17 meter l.o.a. og derover, skal anvende det ERS-system, som er godkendt af Grønlands Fiskerilicenskontrol. Fartøjer, der er omfattet af ERS-kravet, skal have installereret ERS-systemet senest d. 31. januar 2022.
  • At størrelseskravet nedsættes fra 17 meter l.o.a. og derover til 15 meter l.o.a. og derover, den 1. august 2023, jf. bekendtgørelsens § 49, stk. 3.
  • At det præciseres, at Grønlands Fiskerilicenskontrol i henhold til flagstatsmeddelelse er Grønlands Selvstyres myndighed, som er ansvarlig for validering af fangstattester, når fiskeeksportører ønsker at eksportere til en EU-medlemsstat. Der skabes klar og tydelig hjemmel til at etablere systemet og til at validere fangstattester.
  • At reglerne i fiskerilovens § 26, stk. 2, implementeres, hvor det bliver forbudt at overdrage, købe eller sælge fangst, der er taget i strid med fiskeriloven eller regler udstedt i medfør af loven.
  • At internationale regler er implementeret i national ret i Grønland, herunder blandt andet vedrørende produktionslogbog, mærkning af fangst om bord, lastrumsbeskrivelse og dokumentation m.v.
  • At Port States Control reglerne er implementeret i national ret i Grønland, herunder at det er tydeliggjort, at der er sanktionsmuligheder, når grønlandske fartøjer i forbindelse med landing af fangster i udlandet ikke overholder PSC-reglerne.
Kontaktperson: Fiskerilicensinspektør Michael Pedersen, Grønlands Fiskerilicenskontrol, tlf. 34 50 00.