Uddeling af Selvstyrets Kulturmidler samt Kulturelle Arbejdslegater

Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke Peter P. Olsen har i forbindelse med anden udbudsrunde i 2021 tildelt 1.714.960,00 kr. til projekter. Grønlands Selvstyre tildelte midler tre gange årligt, og den sidste vil finde sted 1. september 2021. De tildelte midler kommer fra fire forskellige puljer, som nedenfor anført.

I den forbindelse siger Peter P. Olsen således:

- ”Det er mange interessante og spændende projekter, og det er spændende, hvad udfaldet af disse projekter bliver til.”

Kulturmidler
Kulturmidlerne er tildelt fem forskellige projekter med i alt 680.000,00 kr. som tilskud. I blandt er Itsumarlo Parlo Show, der ved brug af satire laver et dukketeater baseret på hverdagens aktualiteter. Dertil kan også nævnes teaterforestilling om børns trivsel og åbenhed baseret på følelser, udført af Inuit Dubbing og Naleraq Lights. Samtidig har Katuaq fået bevilget midler til et arrangement, der handler om at dele forskellige måder at fortælle historier på gennem dans og sang.

Midlerne kan søges af enkeltpersoner, organisationer mv. i forbindelse med projekter og arbejde. Midlerne tildeles primært professionelle skabende og udøvende kunstneres aktiviteter og projekter, og andre projekter med et højt kunstnerisk niveau. Derudover kan idrætsklubber søge om tilskud til dækning af kunstneres rejseomkostninger i forbindelse med idrætsklubbernes arrangementer.

Filmvirksomhedspuljen
Filmvirksomhedspuljen er tildelt som støtte til tre projekter med i alt 294.000,00 kr. Én af dem er Qivioq Kern Kreutzmann dokumentar om 300 året efter Hans Egedes ankomst til Grønland.

Man kan søge om støtte fra filmvirksomhedspuljen, fortrinsvis inden for fiktion og dokumentar.

Grønlandske bøger
Puljen til grønlandske bøger har ydet støtte til i alt fem projekter med i alt 297.000,00 kr., og nogle af de støtteberettigede er Arctic Medias Tallorut, der henvender sig til ældre børn, om vores frænder, Inuit, og deres måde at tattovere på. En anden tilskudsmodtager er Maanuup Atuakkiorfia, der udgiver en beretning om de store kajakroernes hemmeligheder samt deres måde at leve på.

Der ydes efter ansøgning tilskud til grønlandssprogede bøger. Desuden kan der ydes tilskud til bøger, der oversættes til grønlandsk. For at modtaget tilskud er det dog en forudsætning, at ansøger har bopæl i Grønland. Desuden kan midlerne anvendes til relaterede aktiviteter, såsom forfatter kurser, udgivelse af lydbøger mv.

Kulturelle arbejdslegater
Ud over de ovennævnte puljer er der givet arbejdslegater til tre kunstnere på i alt 14 måneder svarende til 310.772,00 kr. I blandt tilskudsmodtagerne er Inuuteq Akvilas Storch med sin bog Pandemic of Love, der handler om to modstridende oplevelser under Corona lockdown – det at være helt alene i byen og samtidig være bange for at møde andre mennesker, modsat det at være intim med én man kan lide og samtidig være bange for at være alene.

Særlig bemærkning vedr. tildeling af kulturmidler
Naalakkersuisoq Peter P. Olsen har besluttet at tildele kulturmidler særskilt på i alt 200.000,00 kr. Denne tilskud er tildelt til nogen, der særskilt arbejder for kulturen, der samler aktører fra hele kysten, de nordiske samt internationale lande til at udøve en uges kulturfestival, samskabelse og netværk. Disse der modtager denne tilskud er Nuuk Nordisk Kulturfestival.

Næste ansøgning til Kulturmidler, Grønlandsksprogede Bøger, Filmvirksomhed samt Kulturelle Arbejdslegater er 1. september 2021. Læs mere og find ansøgningsblanketter på www.sullissivik.gl

For yderligere information kontakt:

AC Fuldmægtig Naja Brandt, direkte 345741, njbr@nanoq.gl

Kulturkonsulent Mika Lyberth, direkte 345744, mlyb@nanoq.gl