Ny forvaltningsplan og bekendtgørelse for stenbiderDer har været et behov for at revidere forvaltningsplanen for stenbiderhunner for at sikre, at Grønland står bedst muligt ift. vores MSC-certificering af fiskeriet efter stenbider rogn. Naalakkersuisut har derfor godkendt en ny forvaltningsplan for stenbiderhunner samt en ny bekendtgørelse for fiskeri efter stenbider som træder i kraft per. 1 august 2021.

En arbejdsgruppe bestående af Departementet for Fiskeri og Fangst, Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø, GFLK, Grønlands Naturinstitut, Sustainable Fisheries Greenland, KNAPK, Grønlands Erhverv, Royal Greenland, Arctic Prime Fisheries og Greenland Seaharvest har arbejdet med en gennemgående revidering af forvaltningsplanen siden sommeren 2020.

Følgende nye forvaltningstiltag er indført:
  • Opdatering af fordelingsnøglen som fordeler TAC mellem forvaltningsområderne
  • Plan for hvordan man skal reagere, hvis bestanden viser tegn på nedgang (referencepunkter)
  • Udstedelse af licens til det forvaltningsområde hvor du bor samt et tilstødende område
  • Stop for udstedelse af licenser til nye aktører til erhvervsmæssigt fiskeri efter stenbider i en 2-årig periode fra 1. august 2021 – 28. februar 2023
  • Strategi ift. rapportering af bifangst, særligt havfugle
Forvaltningsplanen er tilgængelig på apn.gl

Sideløbende er der arbejdet med revidering af bekendtgørelsen for fiskeri efter stenbider, så den lever op til de nye tiltag i Forvaltningsplanen. Yderligere nye tiltag i bekendtgørelsen er:
  • Der udstedes kun licens til erhvervsmæssigt fiskeri efter stenbider med fartøjer, hvis ansøgeren ejer det fartøj, der skal anvendes til fiskeriet
  • Ny mulighed for at bjerge og beholde efterladte garn
  • Fiskeriperiode for fiskeri efter stenbiderhanner. Erhvervsmæssigt fiskeri og ikke-erhvervsmæssigt fiskeri efter stenbiderhanner er ikke tilladt i perioden 16. juli – 31. januar.
  • General tilladelse til omladning mellem licenshavers eget fartøj og egen jolle. Denne type af omladninger i stenbiderfiskeriet er undtaget rapporteringspligten.
Bekendtgørelsen for fiskeri efter stenbider forefindes her

For nærmere information kontakt Departementet for Fiskeri og Fangst, apn@nanoq.gl.