Ændring af kvoter for jollefiskerne

Ændring af månedskvote i forvaltningsområder Diskobugt og Upernavik for juni og juli.

 

Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst har den 23. juni tilpasset månedskvoterne for jollerne i forvaltningsområde Diskobugt og Upernavik, da kvoterne for hellefisk er ved at være opfisket. Det betyder at fiskeriet kan fortsætte måneden ud.

 

Naalakkersuisoq har yderligere tilpasset kvoten for juli måneden for at sikre at fiskeriet kan udføres uden ophør henover sommeren.

 

I henhold til den nye bekendtgørelse for fiskeri efter hellefisk kan Naalakkersuisut flytte uopfisket kvote fra 2020 efter kvotefleks for fartøjssegmentet er opgjort i juli måned. Naalakkersuisut har derfor flyttet noget af kvoten fra august – december til juni og juli måned. Kvoterne for disse måneder vil blive tilpasset efter kvotefleks er opgjort.

 

 

 

For nærmere information kontakt Departementet for Fiskeri og Fangst, apn@nanoq.gl.