Carry-over kvoter for sildepiskere fra kvoteåret 2020 til kvoteåret

Vestgrønland

Restkvoten af sildepiskere fra kvoteåret 2020 er 55 stk., og kan overføres til kvoteåret 2021. Denne restkvote tildeles som olympisk fangst i Vestgrønland til både harpunkanonfangst og fællesfangst indtil denne er brugt op. Sildepiskerfangsten skal følge gældende lovgivning med krav om licenstildeling, herunder at ansøgerne har gyldigt erhvervsjagtbevis.

 

Der er ingen ændringer i tildeling af grundkvote til hhv. harpunkanonfartøjer og fællesfangst udmeldt via pressemeddelelse af 21. December 2020.

 

Fartøjer samt deltagere i fællesfangst med teknisk godkendelse til sildepiskerfangst jvf. betingelser i nedenstående bekendtgørelser kan fange sildepiskere i perioden fra 1. Januar 2021 til og med 31. December 2021.

 

Østgrønland

Restkvoten fra kvoteåret 2020 er 3 stk. og kan overføres til kvoteåret 2021. Denne restkvote tildeles som olympisk fangst i Østgrønland til fællesfangst. Fangsten skal følge gældende lovgivning med krav om licenstildeling, herunder at ansøgerne har gyldigt erhvervsjagtbevis.

 

Der er ingen ændringer i tildeling af grundkvote til de to pågældende forvaltningsområder udmeldt via pressemeddelelse af 21. December 2020.

 

Deltagere i fællesfangst med teknisk godkendelse til sildepiskerfangst jvf. betingelser i nedenstående bekendtgørelser kan fange sildepiskere i perioden fra 1. Januar 2021 til og med 31. December 2021.

 

Betingelser for sildepiskerfangsten (www.lovgivning.gl)

Fangst af store hvaler samt rapportering af fangst og anskydninger skal følge disse bekendtgørelser:

  • Selvstyrets bekendtgørelse nr. 9 af 6. december 2018 om beskyttelse og fangst af store hvaler samt
  • Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 16. juli 2010 om rapportering ved fangst og anskydning af store hvaler.

 

Restkvoter

Overførelse af ubrugte kvoter (carry-over) følger procedure godkendt på seneste møde i Den Internationale Hvalfangstkommission (IWC 67, September 2018).

 

Bemærk, at overførselsgrænsen for ubrugte kvoter for Vestgrønland er steget fra 15 stk. til 50 % af en årskvote, som er 164 sildepiskere, dvs. maks. 82 stk. Den Videnskabelige Komité har meddelt, at denne stigning i overførselsgrænsen ikke vil have negative bevaringsmæssige konsekvenser. Det oprindelige start-år for akkumulering af ubrugte kvoter for Vestgrønland er 2018.

 

Bemærk, at overførselsgrænsen for ubrugte kvoter for Østgrønland fra 2019 og 2020 var 3 stk. Herefter er den steget fra 3 stk. til 50 % af årskvoten på 20, dvs. maks. 10 stk. fra 2021. Den Videnskabelige Komité har meddelt, at denne stigning i overførselsgrænsen ikke vil have bevaringsmæssige konsekvenser. Det oprindelige start-år for akkumulering af ubrugte kvoter for Østgrønland var 2020.

 

Da der kun fanges et ubetydeligt antal af andre store hvaler såsom finhval, grønlandshval og pukkelhval, vil der ikke ske carry-over på disse store hvaler.

 

Grønlands kvoter for fangst af store hvaler fastsættes i henhold til rådgivning fra Den Internationale Hvalfangstkommission (IWC), der har kvote-besluttende kompetence. En 7-årig blokkvote gælder i perioden fra 2019 til og med 2025 for finhval, grønlandshval, pukkelhval og sildepisker i Vestgrønland samt sildepisker i Østgrønland. Efter hvert kvote-år vil der ske en evaluering således, at det kommende kvote-år tilpasses efter evt. ny rådgivning og evt. overskredne kvoter.

 

 

For nærmere information kontakt Amalie Jessen, afdelingschef, Departementet for Fiskeri og Fangst, tlf.: 34 53 04, e-mail: amalie@nanoq.gl