Præcisering af afstand fra fuglekolonier

Departementet for Fiskeri og Fangst er gjort bekendt med, at der sejles for tæt på kolonien med søpapegøjer (lunde) vest for Ravneøerne. Det skal hermed præciseres at afstandskravene som er fastsat i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 17 af 28. oktober 2019 om beskyttelse og fangst af fugle (herefter: Fuglebekendtgørelsen) i forbindelse med fuglekolonier skal overholdes. Søpapegøjer (lunde) er fredet i Grønland, jf. §§ 3, stk. 1 og 6, stk. 1.

 

Jf. Fuglebekendtgørelsen § 12, stk. 1, er det ikke tilladt i perioden 15.04. – 15.09. at skyde eller at frembringe forstyrrelser, herunder al sejlads over 3 knob, inden for en afstand af en fuglekoloni på:

 

  • 1000 meter, hvis fuglekolonien bebos af polarlomvie, atlantisk lomvie, alk, søkonge, ride, mallemuk eller skarv, og
  • 200 meter, hvis fuglekolonien er en ø eller en halvø, der er beboet af edderfugl, kongeedderfugl, tejst, søpapegøje (lunde), havterne, andre mågefugle end ride.

 

Derudover er enhver ilandstigning og færdsel i øvrigt ikke tilladt i perioden 01.05-31.08 på lokaliteter, som er kategoriseret som fuglebeskyttelsesområder jf. Fuglebekendtgørelsen § 13 og de i bestemmelsen henviste bilag, samt inden for en afstand af 500 meter fra disse. Der må dog godt sejles ad afmærkede ruter.

 

Der gøres opmærksom på, at der ved overtrædelse af de fastsatte afstandskrav kan idømmes bøde i medfør af Kriminallov for Grønland.

 

 

 

 

 

For nærmere information kontakt afdelingschef Amalie Jessen, Departementet for Fiskeri og Fangst, tlf.: 34 53 04, e-mail: amalie@nanoq.gl.