Behov for ansvarlighed i Munck gruppen

Uanset om man er for eller imod lufthavnsprojekterne, så er det ikke til at komme uden om, at Munck Gruppen som entreprenør, udfører en stor og vigtig opgave for det grønlandske samfund.

Det kalder på at virksomheden er bevidst om sit medansvar for lokalsamfundet og bidrager til at skabe tryghed i samfundet.

Dette ikke mindst i en tid med en global pandemi, hvor vi alle må leve med restriktioner, for at holde smitten ude af Grønland. Vi er en lille, spredt befolkning uden samme adgang til sundhedsydelser som Danmark eller EU.

Naalakkersuisoq Naaja H. Nathanielsen udtaler:
Vores vigtigste våben imod spredning af smitte er, at vi alle tager vores ansvar for at overholde gældende restriktioner. Ethvert sygdomstilfælde er ulykkeligt og udgør en risiko for denne person og for andre. Og enhver nedlukning af aktiviteter grundet Covid-19 påvirker ikke kun den ene virksomhed eller den enkelte by. Det koster os alle dyrt.

I den situation savner jeg en synlig og ansvarlig ledelse i Munck Gruppen. Jeg savner en respons fra virksomheden om hvordan man fremover vil løfte sin del af det kollektive ansvar for samfundet. Jeg ser frem til at blive orienteret af Munck Gruppens ledelse om hvilke tiltag virksomheden vil tage for at stoppe smitten med COVID-19.


For yderligere information kontakt Ministersekretær Jeanette L. Petersen, Departement for Boliger, Infrastruktur og Ligestilling på jelp@nanoq.gl.