Et succesfuld fiskeri, som dog skal tilpasses

Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst, Aqqaluaq B. Egede, var på
orienteringstur til Maniitsoq, mandag, den 7. juni 2021. Turen er kombineret.
Han fik lejlighed til at bese Royal Greenlands brøndbåd ”Maniitsoq”, og
forarbejdsmetoden for levende torsk i RG´s fabrik i Maniitsoq. Royal
Greenlands projektet hedder Nuutaaq.

Naalakkersuisoq er imponeret over Royal Greenlands initiativ.

Jeg mener dog, at der er en række spørgsmål, som skal afdækkes, inden den
bliver succes for hele Grønland – at den gavner også alle fiskere i Grønland,
understreger Aqqaluaq B. Egede.

Da Naalakkersuisoq holdt møde med medlemmer af KNAPK´s lokalafdeling i
byen, blev det klart at der er flere problemstillinger, som skal løses, så
projektet kan blive en succes både for fiskerne og Royal Greenland. Fiskerne
er dog enige om, at fiskerimetoden er godt, og er kommet for at blive.

Jeg mener, at Royal Greenland bør lægge en langsigtet plan for projektet.
Eksempelvis, hvor mange bundgarn og bure, der måtte være i bestemte
fiskeriområder. Og at der skal indsættes et indhandlingsskib, til et sted, hvor
”Maniitsoq” ikke befinder sig, for ikke at begrænse indhandlingsmængder til
”Maniitsoq”.

Royal Greenland udsteder for mange bure, idet ventetiden for at tømme
burene er alt for lang tid. En passende tiltag for fiskerne i Maniitsoq bør
prioriteres. Royal Greenland bør satse på Nutaat projektet i Maniitsoq, hvor
Naalakkersuisut udsteder en kvote for Maniitsoq-området, mens resten af
landet får også kvoter.

Der var kun 16 medarbejdere tilstede i Royal Greenlands fabrik, hvor der
skulle have været 32 medarbejdere, mens Naalakersuisoq var i Maniitsoq.
Manglende fabriksarbejdere har påvirkning for fiskeriet. Derfor mener jeg, at
mobilitets fremmende foranstaltninger skal fremskyndes. Selvstyret og
kommunen bør indgå en aftale om at bygge boliger til fabriksarbejderne, til
fabriksarbejdere, som måtte komme udefra.

Fra bundgarn til bur

På vej til Maniitsoq med en båd havde Naalakkersuisoq mulighed for at bese
Royal Greenlands brøndbåd Maniitsoq, som var forankret i Kangerluarsuk,
omkring 20 kilometer syd for Maniitsoq. Der var tre joller, som var i gang med
at tømme et fællesbur, der indeholdt torsk.

Fiskerne havde brugt formiddagen til at tømme et bundgarn, hvor fangsten
blev overført til buret. Buret er tildelt af Royal Greenland. Driftschef hos Royal
Greenland Sten Sørensen fortalte Naalakkersuisoq, at koncernen har
investeret i flere bure sidste år, hvor der er i alt omkring 200 bure.

Driftschefen understregede blandt andet, at bundgarnsfiskeri med levende
torsk i bure er steget markant i de senere år. Projektet Nutaaq startede som et
forsøgsprojekt i 2015. Fiskernes interesse har været støt stigende fra starten,
hvor 25 fiskere deltog, til nu hvor mere end 120 fiskere er med.

Et bur rummer normalt 20 tons levende torsk. Sidste år producerede Royal
Greenland omkring 4500 tons Nutaaq-torsk. Nutaaq-torsk produceres som
det eneste sted i verden, i Maniitsoq.

Kontaktperson departementschef Jørgen Isak Olsen, Departementet for
Fiskeri og Fangst. E-mail: jio@nanoq.gl