Dialog vedr. Arktisk Kapacitetspakke

Ingen beslutning vedrørende den Arktiske Kapacitetspakke:
Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender, Erhverv, Handel og Klima Pele Broberg har observeret at udtalelser vedrørende Danmarks arktiske kapacitetspakke, er blevet tolket sådan at pakken er blevet afvist af Naalakkersuisut.

Denne fejltolkning i pressen ser ud til at basere sig på at indholdet er blevet indgået mellem de danske partier i Folketinget, og at denne kendsgerning er blevet fremhævet af Naalakkersuisoq.
Samtidig er der ved valget udtrykt ønske om forandring i landet, hvor den nye koalition fremhæver behovet for demilitarisering. Dette faktum er blevet fremhævet af Naalakkersuisoq.

Naalakkersuisoq har først mandag 7/6 kunnet orientere NASA (Udenrigs og sikkerhedspolitisk udvalg) fyldestgørende om udenrigs og forsvarspolitiske forhold, samt sikre at alle partiformænd fik den nødvendige information tirsdag 8/6 om fremskridt på forhandlinger, og har derfor ikke kunnet præcisere spekulationerne i pressen før nu.

Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender, Erhverv, Handel og Klima Pele Broberg har en rigtig god og konstruktiv dialog med Danmarks Forsvarsminister Trine Bramsen, om Danmarks arktiske kapacitetspakke.
Naalakkersuisoq har ikke meddelt en afvisning af pakken til forsvarsministeren, men oplever en stor forståelse for den nye regerings prioriteter, herunder muligheden for at omlægge eventuelle militære uddannelser til civilrettede uddannelser.
Opfattelsen af den gode dialog som Forsvarsminister Trine Bramsen har udtalt, deles til fulde af Naalakkersuisoq, som ser frem til de videre drøftelser.
Ganske som Naalakkersuisoq ser frem til den gode dialog og samarbejde fortsættes med andre kolleger fra den danske regering.

Kontaktinformation:
Juno Berthelsen, Ministersekretær for Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender, Erhverv, Handel og Klima, tlf.+ 299 26 73 72, e-mail: jube@nanoq