Vi er mange, der ønsker vaccinen, men lige nu er fokus på at få vaccineret de ældste

vaccination Vaccinationsstederne melder, at der er stor fremmøde blandt de målgrupper, der er under aldersgruppen 50 +. De er forståeligt interesseret i at få tilbudt vaccinen og alle de fordele, der kommer af at være vaccineret. Men myndighederne må frabede personer uden for målgruppen at møde op. Fokus er lige nu udelukkende på de 50+ årige.

Moderna vaccinen har ikke de samme omfattende krav til opbevaring, som nogen af de andre fabrikanters vacciner. Det gør at Moderna vaccinen er væsentligt nemmere at håndtere og opbevare. Derfor genereres der heller ikke ”overskudsvacciner ” fra vaccinationsdagen, og et eventuelt overskud af optøede vacciner kan bruges den efterfølgende dag.

Så er du ikke en del af de 50+ årige, så frabeder myndighederne, at du møder op på vaccinationsstedet – da der ikke er nogen venteliste, man kan skrive sig på.

I stedet har vi brug for din hjælp til at fortælle dine ældre familiemedlemmer og venner, hvorfor du ønsker at tage vaccinen og opfordre dem til, at de tager imod tilbuddet eller som minimum undersøger, de fordele, der er ved at takke ja til vaccinen.

Det er for at beskytte os selv, at vi takker ja til vaccinen - men den største fordel er, at vi også beskytter vores nærmeste og dem vi elsker.

Der udsendes ikke sms i forbindelse med befolkningsvaccinationerne, så borgerne opfordres til selv at holde øje med opslag og opdateret på corona.gl