Nekrolog over Lars Vesterbirk

Grønland har mistet en stor kapacitet i fiskeri- og fangstspørgsmål når disse er på dagsorden på internationalt niveau ved Lars Vesterbirks bortgang

Lars Vesterbirk vil blive savnet af sine nærmeste samarbejdspartnere i Grønlands Selvstyre når det gælder fiskeri- og fangstsager da han var det første bindeled mellem Grønland og omverdenen når grønlandske anliggender var på dagsorden. Han stoppede ikke med at rådgive embedsværket i Departement for Fiskeri og Fangst selvom han forlod embedet tilbage i 2009.

Lars Vesterbirk var i perioden 1992-1995 og fra 1998-2009 Hjemmestyrets/Selvstyrets Repræsentationschef i Bruxelles og via sit virke involveret i mange og til tider vanskelige og hårde EU-forhandlinger både om fiskeri- og fangstsager. Især var Lars Vesterbirk involveret i forhandlingerne med EU om fiskeriaftalerne samt møderne med EU Kommissionen om EU’s forbud mod indførsel af sælprodukter samt EU’s fællesholdning om hvalfangst.

I forbindelse med Grønlands udtræden af EU blev der udarbejdet 4 fælles papirer. Størst interesse i Grønland var knyttet til fiskeriaftalen for de første år. Lars Vesterbirk formidlede kontakten mellem de grønlandske fiskeriinteresser og den dansk/grønlandske forhandlingsdelegation. Lars Vesterbirk arbejdede tæt sammen med tidligere direktør og repræsentationschef i Danmark Einar Lemche, Afdelingschef Emanuel Rosing og Afdelingschef Amalie Jessen. Desuden var der tæt kontakt med tidligere og nu afdøde Finn Lynge, da han var Grønlandskonsulent i Udenrigsministeriet. Lars Vesterbirk havde også et eminent samarbejde med nu pensionerede embedsmand i Udenrigsministeriet/EU ambassade Ole Samsing.

I det videre forløb var Lars Vesterbirk også det bærende led mellem alle interesserede i Rigsfællesskabet specielt frem til revisionen af fiskeriaftalen i 2003 samt i perioden derefter med etableringen og gennemførelsen af Partnerskabsaftalen med EU. Han sikrede disse aftaler ved evnen til et formidabelt godt samarbejde og makkerskab på tværs af alle interesser. Vesterbirks virke sikrede Grønland meget store midler til fremme af samfundets udvikling, og ud over dette sikrede han også et naturligt afbalanceret politisk forhold mellem parterne.

Lars Vesterbirk var med til at arbejde for mindst mulige skadevirkning for de grønlandske fangeres muligheder for fortsat adgang til EU-markedet med sælskindsprodukter da EU havde besluttet sig for et forbud mod indførsel af sælprodukter første gang i 1983 og igen genoptaget drøftelserne for stramninger i starten af 2006 som endte med en revideret forordning i 2009/2010.

Lars Vesterbirk og andre forhandlingspartnere anså at det er enten “pest eller kolera” når der er tale om et generel forbud eller et forbud med Inuit undtagelse. Når det er sagt sådan så skyldes det det urimelige i at der sker stigmatisering af fangere fra Grønland og Inuit-befolkning fra EU’s side, da sælressourcerne anses som en naturlig del af ressourcerne som med fiskeprodukter fra Grønlands side. Med Lars Vesterbirks stædighed og ærlighed lykkedes det at starte de mangeårige forhandlinger om EU’s forbud mod sælprodukter med direkte involvering af Grønland på forhandlingsbordet, der i 2009 og 2010 sluttede med Inuit undtagelse og endnu en stramning i 2015, som man har det den dag i dag.

Lars Vesterbirk deltog også i forhandlingsmøder i EU-regi når der er tale om EU’s egen forberedelse af kvoteforhandlinger i Den Internationale Hvalfangstkommission. Det var også med henblik på at opnå så små skadevirkninger for Grønlands hvalfangstrettigheder. De fleste EU-lande var nemlig imod hvalfangst, og da Danmark er medlem i EU, og EU har forhandlingsretten i IWC, landede sagerne hos Lars Vesterbirk i Bruxelles. I Kongeriget er det Danmark der sidder foran i bordet når der forhandles om hvalkvoter. EU opererer i dag med fælles holdning om hvalfangstsager, og således har indtaget en solid og til tider vanskelig placering for Grønlands situation. Lars Vesterbirk arbejdede også for at Grønland kunne få mulighed for at give input til EU, så der ikke blev truffet beslutninger alene baseret på følelser.

Med Lars Vesterbirks mangeårige virke i Bruxelles og stort indblik i EU-systemet har Grønland opnået bedre resultater. Med Lars Vesterbirks personlighed og solidt kendskab til EU-systemet har Grønland nydt godt af hans store kapacitet.

Ved Lars Vesterbirks bortgang har Grønland mistet en kapacitet som satte vigtige og væsentlige fingeraftryk på Grønlands relation til EU.

Æret være Lars Vesterbirks minde.

 

På vegne af Departementet for Fiskeri og Fangst

 

Jørgen Isak Olsen

Departementschef for Fiskeri og Fangst