Erindring om reglerne for ægindsamling

Departementet for Fiskeri og Fangst skal hermed erindre om de gældende regler for ægindsamling jf. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 17 af 28. oktober 2019 om beskyttelse og fangst af fugle.

 

Det er kun personer med gyldigt jagtbevis, eller personer der ledsages af en autoriseret arrangør af betalingsjagt, der må indsamle æg fra fugle. Indsamlingen af æg må kun ske fra fuglearter, for hvilke der er fastsat indsamlingstid og kun inden for den indsamlingstid, der er fastsat for arten.

 

Jf. bekendtgørelsens § 11, er ægindsamling tilladt for arterne mallemuk, ravn, gråmåge og svartbag, dog kun til privat forbrug. Derudover er det i Zone 1 og 4 tilladt at indsamle æg fra søkonge hele året rundt (se medfølgende kortbilag). Grønlands Lufthavne og kommunen kan uden forudgående tilladelse fra Departementet for Fiskeri og Fangst, foranstalte indsamling af æg fra ravne og måger, i forbindelse med ravne- og mågeplage ved lufthavne, lossepladser og dumpe.

 

Med hensyn til salg af mågeæg, skal det erindres, at det kun er personer med erhvervsjagtbevis, der må sælge mågeæg i rå og uforarbejdet tilstand og kun i hjemmehørende forvaltningsområde.

 

Indsamlede æg skal årligt rapporteres til Departementet for Fiskeri og Fangst enten ved selvbetjening på www.sullissivik.gl eller ved udfyldelse og indsendelse af fangstregistreringsskemaet, der er udleveret med Piniarneq.

 

Ved overtrædelse af de ovennævnte regler, kan der idømmes bøde og konfiskation i medfør af Kriminallov for Grønland.

 

 

 

For nærmere information kontakt Amalie Jessen, Departementet for Fiskeri og Fangst, tlf.: 34 53 04, e-mail: amalie@nanoq.gl