Høringsperioden for Kuannersuit forlængestil den 13. september 2021

Naalakkersuisut har godkendt, at høringsperioden for mineprojektet ved Kuannersuit forlænges indtil 13. september 2021.

Grundet valget til Inatsisartut og udpegning af et nyt Naalakkersuisut har det ikke været muligt at gennemføre høringsmøderne med politisk deltagelse inden høringsfristen udløber den 1. juni. Dette skyldes bl.a., at høringsmøderne skal varsles mindst 14 dage i forvejen, hvilket ikke har været muligt. En udskydelse af høringsfristen til den 13. september 2021 giver mulighed for, at der kan afholdes høringsmøder i uge 34 og 35.

Høringsmøder vil blive afholdt i Igaliku, Nanortalik, Narsaq, Narsarsuaq, Qaqortoq og Qassiarsuk.

Det forventes, at følgende medlemmer af Naalakkersuisut deltager:
  • Naalakkersuisoq for Boliger, Infrastruktur, Råstoffer og Ligestilling Naa-ja H. Nathanielsen,
  • Naalakkersuisoq for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø Kalistat Lund
  • Naalakkersuisoq for Sundhed Kirsten L. Fencker.
Høringsperioden er nu i alt på ca. 38 uger.

Høringsmaterialet kan findes her: Link til høring