Nyt undervisningsmateriale til seksualundervisning

Paarisa som er en enhed i Socialstyrelsen har indgået et samarbejde med Sex og Samfund om at udvikle undervisningsmateriale til seksualundervisning til ældstetrinnet i folkeskolerne.

Seksuel sundhed spiller en afgørende rolle for vores livskvalitet og trivsel, og seksualundervisnin-gen er en vigtig del af det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde.

Ifølge lovgivningen skal ældstetrinnet (8. til 10. klasse) have undervisning i seksuel sundhed. Ma-teriale til seksualundervisning har været meget efterspurgt af lærere fra hele landet. Det er på den baggrund, at arbejdet med at udvikle nyt undervisningsmateriale er igangsat.

Sex og Samfund er en dansk organisation, der kæmper for alle menneskers lige ret, til at be-stemme over egen krop og seksualitet. Sex og Samfund arbejder både lokalt og globalt og har både udviklet undervisningsmaterialer til danske og norske folkeskoler. Denne ekspertviden er vigtig, når der i samarbejde med Paarisa skal udvikles nyt undervisningsmateriale til folkeskolen.

Formålet med undervisningsmaterialet er at fremme den seksuelle sundhed blandt unge. Materi-alet vil blive udarbejdet i tæt dialog med relevante fagpersoner, som inddrages løbende. I den forbindelse blev der den 28. april afholdt workshops, hvor 15 fagpersoner fra hele landet deltog. De unge, der er den primære målgruppe for undervisningen, vil under hele udarbejdelsen af mate-rialet blive inddraget i udviklingen af materialet gennem workshops, interviews og videoer.

Undervisningsmaterialet tager udgangspunkt i både folkesundhedsprogrammet Inuuneritta III, hvor målet er, at alle børn og unge skal have et godt liv og Killiliisa som ønsker at reducere antal-let af seksuelle overgreb mod børn og unge. Undervisningsmaterialet forventes færdigudviklet ved udgangen af 2022.

For yderligere information kontakt Faglig leder i Paarisa, Karo Thomsen Fleischer på e-mail katf@nanoq.gl eller tlf. 346613.