Plan for vaccination mod Covid-19 sommeren 2021

Overordnet plan
I slutningen af maj og begyndelsen af juni vil der blive tilbudt 1. vaccination i Uummannaq og Upernavik samt tilhørende bygder. I samme periode forventes det, at der foretages vaccinationers i de resterende bygder samt Kangaatsiaq.

Herefter vil vaccination blive tilbudt befolkningen i de større byer efter følgende plan:
  1. I anden halvdel af juni 2021 vil 50-64 årige borgere i Nuuk, Ilulissat, Aasiaat, Sisimiut, Paamiut og Qaqortoq blive tilbudt 1. vaccination.
  2. I første halvdel af juli 2021 vil borgere i alderen 18 – 24 år og 40 – 49 år blive tilbudt vaccination. Det drejer sig om fødselsårgang 1972-1981 og 1997-2003. Denne runde omfatter ud over ovennævnte byer også Maniitsoq.
  3. I anden halvdel af juli 2021 vil borgere i alderen 25 – 39 år blive tilbudt vaccination. Denne runde omfatter også Maniitsoq.

Målet med at vaccinere de 18 – 24 årige er at reducere risikoen for udtalt smittespredning i en gruppe, som erfaringsmæssig udgør en stor risiko for at starte en epidemi.

Det vil blive udmeldt på landslægeembedets corona-side (corona.nun.gl), hvornår der er åbent for vaccinationer i de enkelte byer.

Vaccinationsplanen er helt afhængig af vaccineleverancerne fra Danmark. Der vil kunne ske ændringer som gør, at vaccinationerne enten vil starte lidt før eller lidt senere.

Der vil udelukkende blive tilbudt vaccination med vaccinen fra firmaet Moderna.

Aktuel status
Der er nu gået godt 4 1/2 måned siden de første Covid-19 vacciner ankom til Grønland. På nuværende tidspunkt er 10.921 personer påbegyndt vaccination og i alt 6.403 personer har afsluttet vaccination. Det svarer til, at omkring 25,6% af målgruppen over 18 år er påbegyndt vaccination og 15,0 % har afsluttet vaccination. Ses på vaccinations- dækningen i hele befolkningen (alle aldersgrupper) er 19,4% påbegyndt vaccination og 11,4% har afsluttet vaccination.

Målet med Naalakkersuisuts vaccinationsstrategi har fra starten været at sikre mod smittespredning blandt ældre og sårbare. Herefter har det været en prioritet at vaccinere i de områder af landet med et begrænset sundhedsvæsen beliggende langt fra de større byer. Til sidst vil alle mellem 18 og 65 år i de større byer blive tilbudt vaccination.

I de større byer er personer på 65 år og derover samt særlige risikogrupper blevet prioriteret. Alle i disse byer er tilbudt at blive vaccineret to gange. I de øvrige byer, hvor der er blevet tilbudt vaccination, har det været et tilbud til alle på 18 år og ældre. Der er endvidere blevet tilbudt vaccination til borgere på 18 år og over i alle bygder i Kujalleq. I Kangerlussuaq er alle på 16 år og ældre tilbudt vaccination.

Tilslutningen til vaccinationerne har de fleste steder været god. Der har alle steder været et tæt samarbejde mellem kommunerne og sundhedsvæsenet. Ved de senest gennemførte vaccinationer i Tasiilaq og Qaanaaq samt bygder er over 80% af målgruppen blevet vaccineret på trods at store udfordringer med transport og andre løsning af forhold som har krævet en særlig indsats. Forsvaret har bidraget en meget væsentlig logistisk støtte i Syd- og Vestgrønland.

I dele af landet er der fortsat ikke indledt vaccinationer endnu. Det drejer sig om Upernavik og Uummannaq med tilhørende bygder samt hovedparten af bygderne på Vestkysten. Der er i disse områder en samlet befolkning på 7.395 personer, svarende til ca. 13% af befolkningen.

Status for vaccinationerne i hele landet
I nedenstående tabel ses en detaljeret status for hele landet:

Område  Befolkning (Alle/18+)  Status, 1. vaccination  Status, 2. vaccination  Vaccinations-
dækning, 1. vaccine i
målgruppen 
Vaccine 
Qaanaaq, incl. bygder  758/531  Alle 18+ årige  Ikke fastlagt    Moderna 
Upernavik, incl. bygder 2.731/2.186  Ikke påbegyndt
Plan: 4. juni 
Start 3. juli 2021    Moderna 
Uummannaq, incl. bygder  2.272/1.883  Ikke påbegyndt
Plan: 25. maj (uge 21) 
Uge 25 (22. juni 2021)    Moderna 
Ilulissat  4.710/3.549  65+ årige samt risikogrupper  Målgruppen re-vaccineret  65+: 84%  Pfizer 
Bygder, Ilulissat  349/261  Ikke påbegyndt Plan: Afventer      Moderna 
Qeqertarsuaq  849/647  Alle 18+ årige  Uge 20  18+: 81%  Moderna 
Qasigiannguit  1.071/818  Alle 18+ årige  Uge 20  18+: 80%  Moderna 
Aasiaat  3.035/2.492  65+ årige samt risikogrupper  Målgruppen re-vaccineret.  65+: 91%  Pfizer 
Bygder, Aasiaat, samt Kangaatsiaq  1.357/977  Ikke påbegyndt Plan: Uge 21      Moderna 
Sisimiut  6.249/4.636  65+ årige samt risikogrupper  Målgruppen re-vaccineret.  65+: 88%  Pfizer 
Bygder, Sisimiut  627/486  Kangerlussuaq: Alle 16+ årige. Resten ikke påbegyndt. Plan: Afventer    Kangerlussuaq: 70%  Pfizer 
Maniitsoq  2.486/1.916  50+ årige samt risikogrupper    65+ årige: 76%  Pfizer 
Bygder, Maniitsoq  570/435  Ikke påbegyndt Plan: Afventer       
Nuuk  18.800/14.4 96  65+ årige samt risikogrupper  Målgruppen re-vaccineret  65+: 81%  Pfizer 
Bygder, Nuuk  305/252  Qeqetarsuatsiat samt Arsuk: Alle 16+/18+ årige. Kapisillit ikke påbegyndt. Plan: Afventer  Revaccination gennemført i Qeqertarsuatsiaat  Qeqetarsuatsiat (16+): 61% Arsuk: 61%  Pfizer i Qeqertarsuatsiaat, Moderna i Arsuk 
Paamiut  1.247/957  65+ årige samt risikogrupper  Målgruppen re-vaccineret  65+: 83%  Pfizer 
Qaqortoq  3.037/2.296  65+ årige samt risikogrupper  Målgruppen re-vaccineret  65+: 87%  Pfizer 
Narsaq  1.392/1.079  Alle 18+ årige  17. – 18. maj  18+: 73%  Moderna 
Nanortalik  1.169/889  Alle 18+ årige  Revaccination gennemført  18+: 64%  Moderna 
Bygder, Kujalleq  856/666  Alle 18+ årige  Revaccination gennemført  18+: 59%  Moderna 
Tasiilaq incl. bygder  2.747/1.860  Alle 18+ årige  Ikke påbegyndt  18+: 81%  Moderna 
Ittoqqortoormiit og Nerlerit Inaat  363/248  Alle 18+ årige  19. – 21. maj.  18+: 87%  Moderna 
Pituffik (Thule Air Base) samt andre  56/56 12/12  Vaccineres via basen      Moderna 
Samlet  56.421 / 42.614         


For yderligere oplysning kontakt Landslæge Henrik L. Hansen på henh@nanoq.gl