Borgerne har 6 mio. kr. til gode. Er du en af dem?

Penge
Vidste du, at du selv kan se om du har penge til gode – eller hvor meget du skylder til det offentlige på Sullissivik.gl?

Mange borgere og virksomheder kan være mere eller mindre uvidende om deres mellemværender med det offentlige. Det gælder bl.a. om gæld til det offentlige, eksempelvis ubetalte underholdsbidrag, renovationsregninger, restskatter, en biblioteksregning eller el/vand-regning. Men det kan også være at du har penge til gode, men hvor det offentlige ikke kan udbetale pengene til dig, fordi det offentlige ikke har dit bankkontonummer.

Du kan som privatperson eller som erhvervsdrivende få overblik over eventuelle mellemværender med det offentlige i Sullissivik.gl. Du kan henholdsvis se et kontoudtog, der vedrører skatter, og et kontoudtog der vedrører dine offentlige restancer, som er sendt til inddrivelse. Du kan se dine mellemværende med det offentlige her.

Borgerne har 6 mio. kr. til gode
Skattestyrelsen har opgjort at omkring 1.400 borgere har ca. 6 mio. kr. til gode i overskydende skatter fra tidligere år. Disse borgere har ikke oplyst Skattestyrelsen om deres bankkontonummer. Skattestyrelsen kan først foretage udbetalingen, når den enkelte borgers bankkontonummer er modtaget.

Du skal som borger selv sikre, at Skattestyrelsen har de korrekte bankoplysninger. Hvis du i dit kontoudtog på Sullissivik kan se at du har penge til gode, så skal du udfylde en blanket og sende den til Skattestyrelsen. Skattestyrelsen vil herefter kunne foretage udbetaling til din bankkonto. Blanketten kan hentes her.

Du kan få hjælp til din gæld
Skattestyrelsen varetager opgaven med inddrivelse af det offentliges tilgodehavender hos borgere og virksomheder, og har medarbejdere i Qaqortoq, Nuuk, Maniitsoq, Sisimiut, og Ilulissat. Borgere og virksomheder kan derfor trygt få hjælp og vejledning med at få betalt deres gæld til det offentlige. Skattestyrelsen er til rådighed i vores borgerservice-enheder og via telefon og e-mail.

Sullissivik.gl
Alle offentlige serviceydelser, som er velegnede til din egen digitale behandling, er samlet på sullissivik.gl, her kan du f.eks. se din digitale post, melde din flytning, hente dit jagtbevis, din bopælsattest, din private straffeattest og få et overblik over dine skatteforhold mm.

For at tilgå Sullissivik.gl skal du have et NemID. Har du ikke NemID eller adgang til e-Boks skal du henvende dig til din kommunale borgerservice, som kan hjælpe dig med at få et NemID.

Spørgsmål til ovenstående (fra borgere)
Kontakt Skattestyrelsen, Intaleeqqap Aqqutaa 1, Postboks 1605, 3900 Nuuk, tlf. +299 34 65 00, mail: tax@nanoq.gl

Spørgsmål fra pressen til ovenstående
Kontakt Miki Jensen, kontorchef, Skattestyrelsen,
Tlf. +299 34 57 58 / mail: mikj@nanoq.gl