Henvendelser om flytning for borgere i område med tsunamirisiko

Naalakkersuisut har sammen med myndighederne og kommunen afholdt informationsmøder i dagene 11. – 14. maj 2021 om de nye detaljerede beregninger vedrørende tsunamirisiko i Karrat fjorden.

Selvstyret og Avannaata Kommunia er enige om, at henvendelser fra borgere der ønsker at flytte til en anden by eller bosted, skal rette henvendelse til Avannaata Kommunia. Henvendelse skal ske til følgende:

E-mail: katastrofe@avannaata.gl eller tlf. 38 78 41 (åbningstid mellem 9.00-15.00)

Kommunen vil efterfølgende notere borgerens ønske om at flytte til en anden by eller bosted i en offentlig udlejningsbolig.

Borgerne skal ved henvendelse til kommunen oplyse følgende:
  1. Er husstanden registeret i folkeregisteret på adressen
  2. Husstandens størrelse
  3. Ønsket boligstørrelse
  4. Hvor husstanden ønsker at flytte hen
  5. Ønsker husstanden nødindkvartering indtil der kan tilbydes en lejebolig?
  6. Hvor hurtigt ønsker husstanden at flytte
Kommunen vil efterfølgende koordinere og sagsbehandle henvendelserne i samarbejde med INI A/S.

Frem til at en permanent lejebolig anvises, kan husstanden blive tilbudt et midlertidigt lejemål – det kan være i en anden by eller bygd hvor der forefindes ledige boliger.

Det er vigtigt at bemærke, at tildeling af en permanent lejebolig først kan ske, når der er en ledig lejebolig til anvisning.

For yderligere information kontakt Avannaata Kommunia
E-mail: katastrofe@avannaata.gl eller tlf. 38 78 41 (åbningstid mellem 9.00-15.00)