Bedre forudsigelse af farligt vejr

Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) er i gang med at udvikle vejrtjenesten i Grønland. Dette sker på baggrund af, at Folketinget har bevilget 1 mio. kr. årligt til DMI’s aktiviteter i Grønland i perioden 2021-2024.

DMI vil i de kommende år etablere et varslingssystem for farlige vejrhændelser i Grønland. I første omgang etablerer DMI varsling af orkan/storm, kraftigt snefald og isslag. DMI’s Piteraq-varslinger vil blive integreret i varslingssystemet. DMI planlægger desuden, at en del af bevillingen anvendes til at igangsætte udvikling af forudsigelse og varsling af tø/frost og risiko for sneskred.

DMI etablerede i marts 2021 en Facebook-side for at forbedre kommunikationen af vejrmeldinger til den grønlandske befolkning.
Som led i etableringen af det nye varslingssystem vil DMI arrangere en virtuel workshop til sommer. Her vil der blive indsamlet input til varslingssystemer fra bl.a. grønlandske myndigheder og beredskabsaktører.

Varsling af borgere og beredskab om farligt vejr kan forebygge ulykker og tab af menneskeliv for eksempel i forbindelse med jagt og fiskeri og andre aktiviteter i naturen. Derfor glæder den nye bevilling Departement for Boliger, Infrastruktur og Ligestilling, der har kontakten med DMI.

I tilfælde af, at ulykken skulle ramme er det Grønlands Politi og Arktisk Kommando, der varetager de redningsopgaver der kunne følge. Beredskabet er understøttet af DMI, der leverer vejrdata som kan hjælpe i redningsaktionerne.

DMI vurderer, at det fremadrettede arbejde vil forbedre forudsigelser og styrke forudsætningerne for et stærkt beredskab, der i sidste ende kan forebygge ulykker og redde menneskeliv. Derfor er der en løbende dialog mellem DMI, Departement for Boliger, Infrastruktur og Ligestilling og beredskabets aktører for at sikre at tiltagene har den størst mulige effekt.


For yderligere information kontakt Departement for Boliger, Infrastruktur og Ligestilling på box909@nanoq.gl eller Danmarks Meteorologiske Institut på presse@dmi.dk