Vandkraft skal fremme den grønne omstilling

Nye beregninger viser, at vandkraftinvesteringer er samfunds- og driftsøkonomiske rentable. Anlæggene skal øge selvforsyningen af grøn energi og reducere CO2-udledningen.

Samfunds- og driftsøkonomiske rentable vandkraftværker
Udkast til vandkraftanlægslov er sendt i offentlig høring. Loven forventes behandlet på Inatsisartuts efterårssamling.

Opførelsen af et nyt vandkraftværk til forsyning af Qasigiannguit og Aasiaat samt udvidelsen af vandkraftværket ved Buksefjorden ved Nuuk vurderes at være en god investering for samfundet.

”- De foreslåede vandkraftinvesteringer er vigtige. Det vil være investeringer, som gør, at vi både kan øge selvforsyningen af grøn energi, reducere CO2-udledningen og samtidig forbedre Nukissiorfiits økonomi”, udtaler Naalakkersuisoq for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø, Kalistat Lund.

Nye beregninger viser et overskud
Der er i forbindelse med lovforslaget udført nye beregninger. Tidligere beregninger viste, at opførelsen af et nyt vandkraftværk til forsyning af Qasigiannguit og Aasiaat ville være en samfundsøkonomisk underskudsforretning. De nye beregninger viser et andet resultat, fordi de blandt andet indregner hele levetiden for vandkraftværkerne. Dermed indregnes den fulde gevinst ved investeringerne, hvilket er den vigtigste grund til at beregningerne nu viser et overskud.

”- Der er et stort potentiale for øget brug af lokale vedvarende energiressourcer her i landet, og der vil være både miljømæssige og økonomiske gevinster ved at udnytte disse ressourcer. Lovforslaget har til formål, at bidrage yderligere til den grønne omstilling”, afslutter Naalakkersuisoq Kalistat Lund.

I koalitionsaftalen nævnes opførelsen af et nyt vandkraftværk til forsyning af Qasigiannguit og Aasiaat samt udvidelsen af vandkraftværket ved Buksefjorden ved Nuuk, som konkrete skridt til at øge den grønne energiproduktion.

For yderligere oplysninger, kontakt departementschef i Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø Mette Skarregaard Pedersen på tlf.: 346476 / 529844 eller e-mail: mesp@nanoq.gl eller pan@nanoq.gl.