Ordinær generalforsamling i de selvstyreejede aktieselskaber 2021

Grønlands Selvstyre vil i den kommende tid afholde ordinær generalforsamling i de 14 selvstyreejede aktieselskaber. Første generalforsamling afholdes mandag den 17. maj 2021 kl. 11.00. Det vil for alle generalforsamlingerne være muligt for offentligheden, at overvære generalforsamlingen på livestreaming via Microsoft Teams. Generalforsamlingerne kan digitalt tilgås via links der er oplyst på Naalakkersuisuts nyhedsside og Facebook side, samt via Bestyrelsessekretariatets Linkedln side.

Se venligst dette link til livestreaming af generalforsamlingerne,

Fra Naalakkersuisut er det et krav, at selskaberne styrker deres bidrag til grønlandske samfund og landets udvikling. Vi skal sammen skabe nye ideer og muligheder, vi skal fastholde de lokale værdier, sikre nytænkning og iværksætteri og frem for alt skabe rum og mulighed for, at der kan sikres fremskridt og et sundt grundlag til den kommende generation.

Naalakkersuisut er glade for, at man i samarbejde med selskaberne har mulighed for at præge de kommende års udvikling. I denne sammenhæng, sætter Naalakkersuisut en vigtighed i sammensætningen af vores bestyrelser og vil fortsætte fastholdelsen af stærke kompetencer og erfaring, samt sikre lokal forankring, der kan styrke vores selskabers ledelse.

For at kunne realisere dette er det nødvendigt, at vi også giver plads til den yngre generation, og herigennem sikre dem muligheden for, at kunne lære og forstå, hvad der driver særligt et grønlandsk selskab. Vi skal turde tro på deres kompetencer og frem for alt, skal vi bakke op om de, som ønsker at dygtiggøre sig, samt hjælpe dem til at blive endnu bedre.

Med dette vil Naalakkersuisut vil gerne takke selskabernes ansatte og ledelser for deres indsats og ønske alle en god arbejdslyst,

Med venlig hilsen

Mute Bourup Egede

For yderligere kontakt:
Lars Balslev, Bestyrelsessekretariatet Formandens Departement mail: laba@nanoq.gl eller mobil. +299 52 27 77