Nedrivning af de nedrivningsmodne kollegier

Fælles pressemeddelelse af Departement for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke og Departement for Boliger, Infrastruktur og Ligestilling

Byggerierne i de 5 uddannelsesbyer i Ilulissat, Aasiaat, Sisimiut, Nuuk og Qaqortoq er kommet godt fra start her i foråret.

I Ilulissat, Aasiaat og Sisimiut er entreprenører godt i gang med etablering af arbejdspladser og nedrivningsarbejder af de nedrivningsmodne kollegier, der skal erstattes af nye kollegier.

Nedrivningen af B-621 i Sisimiut er igangværende efter bygningen er saneret for miljøfarligt affald.
Siden Bygge- og Anlægsskolens start i slutningen af 1970, blev de gamle GTO barakker benyttet som kollegiebygninger. De gamle barakker blev bygget i begyndelsen og i slutningen af 1960, og blev benyttet som mandskabs barrakker i GTO-tiden.

I Nuuk og Qaqortoq, er der etableret af arbejdspladser, og udsprængningsarbejder pågår.

Naalakkersuisoq Naaja H. Nathanielsen udtaler:
“Det er vigtigt med gode fysiske rammer om den studerende, så der kan gives ro til det faglige. Men et kollegie er ikke bare et sted at bo. Det er også et fællesskab, der kan give støtte og tryghed. Det er derfor glædeligt, at byggeriet nu er startet”.

Naalakkersuisoq Peter P. Olsen udtaler:
”Det er med stor glæde og forhåbning at vores lands studerende nu kan se frem til nye kollegietyper, der er tilpasset de studerendes behov, fx studerende med børn, unge, studerende der netop er flyttet hjemmefra, eller kollektive kollegier.”

Fakta om Standard Kollegier
I Ilulissat opføres 2 standard kollegiebygninger. Det samlede bebyggede areal for begge kollegiebygninger er 678 m² og det samlede bruttoetageareal udgør 1.667 m² med plads til 75 sengepladser. Som en del af opgaven foretages også nedrivning af 2 eksisterende bygninger. Bygningerne forventes ibrugtaget sommeren 2023.

I Aasiaat opføres 2 standard kollegiebygninger. Det samlede bebyggede areal for begge kollegiebygninger er 551 m² og det samlede bruttoetageareal udgør 1.288 m² med plads til 62 sengepladser. Som en del af delopgaven foretages også nedrivning af 4 eksisterende bygninger. Bygningerne forventes ibrugtaget sommeren 2023.

I Sisimiut opføres 3 standard kollegiebygninger. Det samlede bebyggede areal for alle kollegiebygningerne er 1.107 m² og det samlede bruttoetageareal udgør 2.403 m² med plads til 72 sengepladser. Som en del af delopgaven foretages også nedrivning af 4 eksisterende bygninger. Bygningerne forventes ibrugtaget vinteren 2024.

I Nuuk opføres 7 standard kollegiebygninger. Det samlede bebyggede areal for alle kollegiebygningerne er 2.304 m² og det samlede bruttoetageareal udgør 6.920 m² med plads til 219 sengepladser. Bygningerne forventes ibrugtaget etapevis løbende fra foråret 2023 til slutningen af 2023.

I Qaqortoq opføres 2 standard kollegiebygninger. Det samlede bebyggede areal for begge kollegiebygninger er 678 m² og det samlede bruttoetageareal udgør 1.992 m² med plads til 100 sengepladser. Bygningerne forventes ibrugtaget efteråret 2022.

For yderligere information kontakt Departement for Boliger, Infrastruktur og Ligestilling på box909@nanoq.gl