Naalakkersuisut støtter mineaktiviteter, trods nej til uran

Af Naalakkersuisoq for Boliger, Infrastruktur, Råstoffer og Ligestilling, Naaja H. Nathanielsen
I valgkampen var modstanden mod uranudvinding et emne, der fyldte meget. Det var et emne der politisk skilte partierne og et emne der optog befolkningen. Derfor fandt debatten også frem til aviser og TV i både ind- og udland. Til gengæld blev der ikke talt så meget om den udbredte politiske enighed om opbakningen til minedrift. Men den eksisterer og den rækker på tværs af partipolitiske skel.

Mig bekendt er der ingen partier, der har modstand mod minedrift. Tværtimod har vi en stærk og delt vision om, at råstofområdet i fremtiden vil udgøre en større del af vores økonomi til gavn for alle borgere. Det nye Naalakkersuisut holder fast i den eksisterende mineralstrategi for perioden 2020-2024 og lovgivningen er den samme i dag, som i går. Investorer kan derfor trygt deltage i udviklingen af projekter, så længe projekterne ikke indebærer brydning af radioaktive grundstoffer.

Modstand mod brydning og brug af radioaktive grundstoffer er ikke unik for Grønland. Også andre steder i verden er det et emne, der vækker debat. Her i landet har vi hidtil løst det ved, at de (ganske få) projekter, der beskæftiger sig med radioaktive grundstoffer, har fået tildelt særlige vilkår. De særlige vilkår tager forbehold for muligheden for at udnytte radioaktive grundstoffer. Det er i denne forbindelse vigtigt at påpege, at de særlige vilkår er blevet udstedt under forskellige Naalakkersuisut. De særlige vilkår kan derfor ikke alene reduceres til et spørgsmål om partipolitik, men har også handlet om, at vi som myndighed har haft brug for at installere en nødbremse i projekterne, da udnyttelse af radioaktive grundstoffer kræver ganske meget af myndighederne i forhold til kontrol og tilsyn, og da der kan være særlige miljømæssige, sundhedsmæssige og samfundsmæssige forhold i den forbindelse.

Det nye Naalakkersuisut har god forståelse for, at der er brug for at kommunikere klart om tilgangen til minedrift, særligt i forhold til radioaktive grundstoffer. Koalitionen er ikke tilhænger af udnyttelse af uran og ifølge en nyere meningsmåling deles denne holdning af en stor del af befolkningen. For at modvirke uro er det derfor nødvendigt at skabe tydelige retningslinjer for udnyttelse af radioaktive mineraler i Grønland. Koalitionen forventer at kunne fremlægge forslag til en nul-tolerancepolitik i indeværende år og ser frem til at drøfte denne med Inatsisartut.

I forhold til Greenland Minerals projekt ved Kuannersuit vil det blive behandlet i henhold til Råstofloven og de særlige vilkår, som er givet selskabet. Naalakkersuisut arbejder efter den gældende lovgivning og følger de vilkår, der er fastsat i efterforskningstilladelsen. Der er allerede i forhold til af Greenland Minerals planlagt offentlig høring i forbindelse med deres udnyttelsesansøgning, og den vil jeg selvfølgelig medvirke til at færdiggøre. Men jeg lægger ikke skjul på, at jeg sideløbende vurderer, hvilke muligheder der er inden for lovens og efterforskningstilladelsens rammer for at undgå udvinding af uran – også for Kuannersuitprojektet.

Naalakkersuisut er dermed helt klare omkring målene og ambitionerne. Vi siger ja til minedrift og nej til uran. Vi hilser investorer velkommen og vil udvikle projekter, der gavner befolkningen og samfundet. Vi arbejder inden for de rammer, der er aftalt og har aldrig haft andet i tankerne. Og hver dag glæder vi os over de mange spændende projekter, der er spredt ud i hele landet, uden indhold af radioaktive grundstoffer.