Tasiilaq, Qaanaaq og tilhørende bygder tilbydes vaccine

Om to uger vil hele den voksne befolkning i Østgrønland samt Qaanaaq og bygder være blevet tilbudt første stik med en covid-19 – vaccine med undtagelse af gravide og ammende. Det vil for den enkelte give en stor beskyttelse mod covid-19. For at undgå epidemier i disse områder er det også afgørende, at så mange som muligt vaccineres. Det vil være et kæmpe skridt i den rigtige retning og give yderligere åbning af landets grænser.

Øget fokus på vaccination af sårbare steder


På grund af de store geografiske afstande og begrænsede sundhedsfaglige ressourcer ved et eventuelt covid-19 udbrud, er Nord- og Østgrønland identificeret som områder, hvor der skal ydes en ekstra indsats for at holde stederne smittefri. Derfor er der øget fokus både på Østgrønland og Nordgrønland i disse dage. Vaccinationsholdet i Østgrønland skal over to ugers tid til seks forskellige steder og vaccinere befolkningen samtidig med at et vaccinationshold i Nordgrønland skal fire steder hen på fire dage.
Vaccinationsholdene starter den 6. maj og fortsætter frem til den 14. maj. Der kan opstå ændringer, så Coronasekretariatet anbefaler at man holder sig opdateret på hjemmesiden corona.nun.gl, men foreløbigt ser vaccinationsplanen således ud:

Østgrønland
Dato  Sted
 6. -14. maj, Moderna, 1. vaccine  Tasiilaq og bygder
 6. maj, kl. 09.30-14.30   Kuummiut, Servicehuset
 7. maj, kl. 09.30 -11.30, Moderna, 1. vaccine   Isortoq, Servicehuset
 7. maj, kl. 13.15 - 15.00, Moderna, 1. vaccine
 Tiniteqilaaq, Servicehuset
 8. maj, kl. 09.00 - 16.00, Moderna, 1. vaccine  Tasiilaq, Hallen
 9. maj, kl. 09.00 - 16.00, Moderna, 1. vaccine  Tasiilaq, Hallen
10. maj, Moderna, 1. vaccine Tasiilaq  Alderdomshjemmet
11. maj, kl. 10.00 - 14.45, Moderna, 1. vaccine Sermiligaaq  Sermiligaaq, Servicehuset
12. maj, kl. 09.00 - 16.00, Moderna, 1. vaccine  Tasiilaq, Hallen
14. maj, kl. 09.30 - 13.00, Moderna, 1. vaccine  Kulusuk

Nordgrønland
Dato
Sted
 6. - 10. maj, Moderna, 1. vaccine   Qaanaaq og bygder
 6. maj, Moderna, 1. vaccine Siorapaluk  Sundhedsstationen
 6. maj, Moderna, 1. vaccine Qeqertat   Sundhedsstationen
 7. maj, Moderna, 1. vaccine Qaanaaq,  Hallen
 8. maj, Moderna, 1. vaccine Savissivik  Sundhedsstationen
10. maj, Moderna, 1. vaccine Qaanaaq  Hallen

Vaccination med Moderna
Alle borgere på 18 år og ældre tilbydes og opfordres til at takke ja til vaccinationen. Gravide og ammende tilbydes dog aktuelt ikke at blive vaccineret da vaccinen ikke er godkendt til disse grupper. Vaccinen der anvendes, er fra firmaet Moderna. Vaccinerede sikrer effektivt mod et alvorligt covid-19 sygdomsforløb. For at undgå en epidemi er det afgørende, at så mange som muligt vaccineres.