Covid-19 vaccinen fra Johnson & Johnson kommer ikke i brug

vaccination Vaccinen fra Johnson & Johnson er sat i forbindelse med meget sjældne, men alvorlige bivirkninger. Derfor har Sundhedsstyrelsen i Danmark besluttet at vaccinen fra Johnson & Johnson ikke skal indgå i det danske vaccinationsprogram. Den kommer heller ikke til at blive anvendt i Grønland.

Det kommer til at have en afsmittende effekt på hvornår vaccinationsudrulningen forventes færdig. I nuværende tempo for vaccineleverancer forventes det at alle voksne i Grønland vil være tilbudt at blive fuldt vaccineret inden 1. september i år. Det forventes, at der fremadrettet udelukkende anvendes vaccinen fra firmaet Moderna.

Tæt pakket vaccineprogram
De kommende uger, består af en tæt pakket kalender for vaccinationsholdene. Der vil blive vaccineret i Tasiilaq og bygder fra den 6. – 14. maj. Et andet vaccinationshold tager afsted mod Sydgrønland i perioden fra den 10. – 18 maj. Her bliver vaccinen tilbudt både til personer, der skal re-vaccineres og til personer, der i første runde i april måned fravalgte at blive vaccineret.

Alle borgere på 18 år og ældre tilbydes og opfordres til at takke ja til vaccinationen. Gravide og ammende tilbydes dog aktuelt ikke at blive vaccineret da vaccinen ikke er godkendt til disse grupper. Vaccinen der anvendes er fra firmaet Moderna. Vaccinerede sikrer effektivt mod et alvorligt covid-19 sygdomsforløb. For at undgå en epidemi er det afgørende, at så mange som muligt vaccineres.