Påmindelse om gældende bestemmelser og retningslinjer for håndtering af isbjørne der kommer i nærheden af beboede områder

Med henvisning til tilstedeværelse af en isbjørnemor med 1 unge ved Nuuk, skal Departementet for Fiskeri og Fangst (APN) henvise til og indskærpe til overholdelse af de gældende bestemmelser og retningslinjer for håndtering er isbjørne set ved beboede områder. Det drejer sig formentlig om samme isbjørne set ved Qeqertarsuatsiaat og Nordafar de sidste par uger. Der har folk respekteret reglerne, og Departementet forventer det samme her i Nuuk området.

 

De gældende bestemmelser for håndtering af problemisbjørne, fremgår af Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 14. september 2018 om fangst og beskyttelse af isbjørne:

 

“§ 3.  Isbjørne er fredet på Grønlands land- og fiskeriterritorium, jf. dog § 5.

  Stk. 3.  Unger, der er i et afhængighedsforhold til moderen, og hunner i følgeskab med 1 eller flere unger er fredet hele året.

  Stk. 4.  Det er forbudt at forstyrre, herunder udgrave, isbjørne, der ligger i hi.

 

  § 4.  Det er forbudt at lokke, opsøge, forfølge eller på anden måde forstyrre isbjørne.

  Stk. 2.  Det er dog tilladt at opsøge og forfølge isbjørne, hvis dette sker i forbindelse med lovlig fangst og jagt, jf. § 8, eller som led i et forsøg på at skræmme en isbjørn væk fra et område, jf. stk. 3.

  Stk. 3.  Det er forbudt at forhindre eller forstyrre politi, jagtbetjente, kommunefogeder, eller anden bemyndigede persons arbejde i at skræmme isbjørn væk fra et område.

  Stk. 4.  Det er forbudt at anvende droner til at filme eller på anden måde at forfølge isbjørne.”

 

Departementet skal derudover henvise til § 18 om nødret og nødværge:

 

 ”§ 18.  Såfremt en isbjørn nedlægges som følge af nødret eller nødværge, jf. kriminallovens regler herom, tilfalder alle dele af isbjørnen Grønlands Selvstyre.

  Stk. 2.  Ved en nødret eller nødværge aflivning skal der uden ophold gives besked til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug fra personen, der har nedlagt isbjørnen.

 

  § 22.  Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug kan meddele dispensation fra bekendtgørelsens regler, hvis en isbjørn vurderes at være en problembjørn.

   Stk. 2.  Dispensation i henhold til stk. 1 skal meddeles forud for nedlæggelse af en isbjørn.

   Stk. 3.  Kun jagtbetjente, politiet eller andre af Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug bemyndigede personer må nedlægge en isbjørn i henhold til stk. 1.

   Stk. 4.  Hvis en isbjørn nedlægges i henhold til stk. 1, skal alle dele fra isbjørnen tilfalde Grønlands Selvstyre.”

 

Slutteligt henvises der til Departementets gældende retningslinjer for håndtering af problembjørne, hvor der bl.a. står:

 

Isbjørne kan udgøre en potentiel fare for mennesker, husdyr, effekter, ejendomme m.v. Man skal ikke optræde på en måde som kan fremprovokere et angreb.

Eventyrlyst og ønske om at tage billeder af isbjørnen retfærdiggør ikke en handling, der kan sætte dit, andres eller isbjørnens liv i fare.”

 

Fodring af isbjørne eller placering af lokkemad frarådes, fordi isbjørne dermed forbinder lugten af mennesker med mad. Dette kan føre til at isbjørnene gentagne gange opsøger beboede områder.”

 

Departementet skal derfor bede bl.a. turistarrangører om ikke at forstyrre isbjørnene eller de folk, som arbejder på at skræmme isbjørnene bort fra området.

 

Inden for beboede områder er det Politiet der har bemyndigelse til anvendelse af våben, såfremt det kommer på tale.

 

 

 

 

For nærmere information kontakt Amalie Jessen, afdelingschef, Departementet for Fiskeri og Fangst, tlf.: 34 53 42, e-mail: amalie@nanoq.gl