Generindring om betaling af jagtbeviset inden 1. maj 2021

Det generindres hermed, at jagtbeviser iht. gældende bekendtgørelser for rensdyr og moskusokser skal være betalt inden 1. maj 2021 for at kunne ansøge om rensdyr- og moskusokselicenser i forbindelse med sommer- og efterårsjagten 2021. Dette gælder både for erhvervsfangere og fritidsjægere. Der vil således ikke kunne ansøges om licenser til rensdyr og moskusokser i 2021, hvis man ikke har betalt jagtbeviset inden den 1. maj 2021.

2 års bopælskrav
Det meddeles samtidig igen, at kravet om, at man forud for ansøgningstidspunktet skal have boet mindst 2 sammenhængende år i Grønland, for at kunne ansøge om licenser til kvoterede arter, herunder rensdyr og moskusokser, er gældende. Dette gælder kun for fritidsjægere.

Licenserne skal returneres
Samtidig har Departementet i samarbejde med kommunerne konstateret, at mindre end halvdelen af de rensdyr- og moskusokselicenser, der udleveres, bliver returneret. Licenserne med fangstmelding skal ifølge loven returneres senest 2 uger efter, at fangst-perioden er afsluttet og dette gælder også, selv om man ikke har fanget noget. Mangelfuld udfyldning og returnering af fangstmeldinger, gør det svært at vurdere status for de enkelte rensdyr- og moskusoksebestande.

For nærmere information kontakt Amalie Jessen, afdelingschef, Departementet for Fiske-ri, Fangst og Landbrug, tlf.: 34 53 04, e-mail: amalie@nanoq.gl