Åbning af fiskeriet efter stenbider i henhold til forvaltningsområde

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug skal hermed meddele at fiskeri efter stenbider åbnes i forvaltningsområderne som følgende:

  • D. 6. april åbnes forvaltningsområde 1F
  • D. 7. april åbnes forvaltningsområde 1C
  • D. 10 april åbnes forvaltningsområde 1E
  • D. 12. april åbnes forvaltningsområde 1 D
  • D. 15. april åbnes forvaltningsområde 1Bb
  • D. 15. april åbnes forvaltningsområde 1A
  • D. 1. maj åbnes forvaltningsområde 1Ba

Fiskeriperioden for hvert forvaltningsområde er 60 sammenhængende fiskedage fra startdato eller indtil kvoten er opfisket.

Kvoten for 2021 er 1.229,4 tons fordelt på forvaltningsområderne som følgende:

Område

2021 fordeling ton

1A

150,2

1Ba

124,6

1Bb

57,3

1C

272,1

1D

329,2

1E

176,7

1F

117,7

Total

1.229,4

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug og GFLK skal understrege at det ikke er tilladt at fiske, sælge eller købe stenbider og stenbiderrogn før fiskeriet i det respektive forvaltningsområde er åbnet.

For nærmere information kontakt Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, apnn@nanoq.gl