Afgørelse i Valgnævnet om indlevering af partilisteanmeldelse til valget til kommunalbestyrelse

Valgnævnet har på sit møde den 24. februar 2021 behandlet en sag om indlevering af partilisteanmeldelse til valget til kommunalbestyrelse den 6. april 2021.

Parti Siumut indleverede sine partilisteanmeldelser til valgkredsene Kommune Kujalleq og Kommune Qeqertalik rettidig men til forkert valgbestyrelse. Siumut indleverede de pågældende partilisteanmeldelser til valgbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq. Dette er ikke i overensstemmelse med § 15 i kommunalvalgloven, som fastsætter, at anmeldelser skal ske til valgbestyrelsen i den enkelte valgkreds.

Valgnævnet finder, at der er tale om en meget beklagelig fejl. Valgnævnet finder samtidig, at fejlen ikke er så graverende, at den i sig selv kan begrunde en afvisning af indleveringen af Siumuts partilisteanmeldelser til valgkredsene Kommune Kujalleq og Kommune Qeqertalik. Valgnævnet finder på den baggrund, at indleveringen er at betragte som gyldig.

Til grund for Valgnævnets afgørelse ligger tillige, at der i Valgnævnet fra tidligere afgørelser er skabt præcedens for, at der lægges afgørende vægt på at sikre hensynet til den demokratiske mangfoldighed.

Valgnævnet opfordrer samtidig kraftigt til, at alle partier er mere agtpågivende, når det gælder så afgørende frister som anmeldelse af kandidater til et valg. Det bør sikres, at de korrekte anmeldelsesblanketter er fyldestgørende udfyldt, og at det de afleveres i god tid inden den frist, som er gældende for det enkelte valg.

- - - -

Valgnævnet har følgende medlemmer:
Departementschef i Formandens Departement, formand, Hans-Peder Barlach Christensen.
Retschefen hos Naalakkersuisut, Jógvan Svabo Samuelsen.
Medlem udpeget af kommunerne i forening, Lars Møller-Sørensen.
Grønlands Biskop, Paneeraq Siegstad Munk.
Rektor ved Ilisimatusarfik, Gitte Adler Reimer.

Valgnævnet nedsættes af Naalakkersuisut. Valgnævnets afgørelser er endelige og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

For yderligere oplysninger kontakt: Afdelingschef Klaus Georg Hansen, kgh1@nanoq.gl, 34 51 11