Naalakkersuisuts funktion efter udskrivelse af nyvalg

Der er udskrevet ekstraordinært valg til Inatsisartut den 6. april 2021, og det medfører, at Naalakkersuisut fremover skal virke som fungerende, indtil det nyvalgte Inatsisartut vælger nyt Naalakkersuisut.

Naalakkersuisut er politisk ansvarlige for arbejdet i regeringen, men når der er udskrevet valg til Inatsisartut, ændres Naalakkersuisuts virke i regeringen. Naalakkersusiut kan herefter ikke træffe politiske beslutninger, ligesom der ikke kan træffes administrative afgørelser af større rækkevidde.

Hvad må og ikke må det fungerende Naalakkersuisut

Det fungerende Naalakkersuisut fortsætter deres arbejde på grundlag af deres bemyndigelser og sikrer forretningernes uforstyrrede førelse. Embedsværkets bistand til Naalakkersuisut skal efter udskrivelsen af valg være politisk neutral. Dette gælder også for deltagelse i møder, som kun sker på embedsmandsniveau, medmindre mødets eller sagens karakter nødvendiggør politisk deltagelse.

Henvendelser til og fra pressen sker via departementschefen. Korrespondance med virksomheder, organisationer og borgere m.v. besvares som almindeligt, men kun på embedsniveau.

Der må ikke udsendes nye offentlige høringer om forslag til Inatsisartutlove, bekendtgørelser, redegørelser mv. Offentlige høringer, der allerede er udsendt, færdiggøres iht. deres egne høringsfrister.