Naalakkersuisut har udpeget Natuk Lund Olsen som ny formand for Landbrugsrådet

Landbrugsrådet har netop af holdt det første Landbrugsrådsmøde i Qaqortoq med Natuk Lund Olsen som formand, Natuk afløser Carl Frederiksen, der trådte tilbage i januar.

Landbrugsrådet er glade for at der nu er udfærdiget en sektorplan for Landbrugserhvervet (Strategi for Landbrug 2021-2030), som løber frem til 2030 og glæder sig samtidig til at medvirke med at opnå de målsætninger der er i sektorplanen.

I den anledning har Landbrugsrådet nedsat et nyt forretningsudvalg der skal på kortsigt medvirke til igangsætning af de indsatser der skal til for at fremme landbrugserhvervet i Grønland, og dermed bidrage til mere selvforsyning på fødevareområdet. Der er ligeledes nedsat et forsøgsudvalg i samarbejde med De samvirkende Fåreholderforeninger (SPS), der skal forbedre udviklingsarbejdet i Upernaviarsuk.
Natuk Lund Olsen er bachelorgrad i kultur- og socialhistorie fra Ilisimatusarfik samt kandidatgrad i både antropologi og politisk historie fra Aarhus Universitet. Desuden er Natuk i gang med en Ph.d. om grønlandske fødevarer.
Natuk Lund Olsen har, sammen med medarbejdere i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, haft møde med bl.a. Kommune Kujalleq, Innovation South Greenland, og direktøren for Neqi A/S og drøftet de muligheder der er for mere samarbejde for fremme landbrugserhvervet.
Hvis man ønsker yderligere oplysninger, som ikke nævnes her, kan man rette henvendelse til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, apnn@nanoq.gl.
For nærmere information kontakt Pollas Lyberth, afdelingschef for Landbrug, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, tlf.: 34 53 02, e-mail: poly@nanoq.gl