Reglerne vedr. fangst af hvid- og narhvaler skal overholdes

Departementet er gjort bekendt med at der foregår fangst af hvidhvaler, hvor kun mattak hjemtages og kød efterlades på fangst-området og flænsepladsen. Departementet kræver at bestemmelserne i bekendtgørelsen om hvid- og narhvaler overholdes. Det er ulovligt og uetisk fangstform der foregår i Sisimiut og Maniitsoq området.

Det er påbudt i henhold til Selvstyrets bekendtgørelse om beskyttelse og fangst af hvid- og narhvaler § 19 at hjemtage alle spiselige dele:

  § 19.  Flænsningen skal påbegyndes umiddelbart efter hvalen hales op på land eller på is. Alle spiselige og andre brugbare dele hjemtages eller deponeres. Flænsningsområdet skal være ryddet for ubrugelige rester.
  Stk. 2.  Køddepoter skal anmeldes til den lokale jagt- og fiskeribetjent eller kommunekontoret.
  Stk. 3.  Kun fartøjer, som ifølge deres målebrev er 15 meter l.o.a. eller derunder, må anvendes til flænsning af fartøjets egen fangst.

Derudover skal følgende erindres:

§ 21.  Fangst af hvid- eller narhvaler, herunder fangster fra en godkendt sassat, må ikke sælges, førend kommune- eller bygdekontoret ved stempel på licensen har registreret fangsten.

   Stk. 2.  Det er forbudt at købe, sælge eller modtage mattak, kød og tænder fra ulovligt nedlagte hvid- eller narhvaler.

    Stk. 3.  Salg eller køb af fangsten, eller dele heraf, må ikke finde sted, før indehaver af licens påtegner en kopi af licensen. Denne skal i en salgssituation på anmodning kunne fremvises. Af kopien skal fremgå, at fangsten er registreret af en kommunal myndighed.

   Stk. 4.  Salg kan ske uden for kommune- eller bygdekontorets åbningstid, såfremt registreringen foretages straks efter, at kontoret er åbnet.

 

For nærmere information kontakt Amalie A. Jessen, afdelingschef, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, tlf.: 34 53 04, e-mail: amalie@nanoq.gl