Offentliggørelse om valg til Inatsisartut

I medfør af Inatsisartutlov nr. 1 af 17. februar 2021 om ekstraordinært valg til Inatsisartut er dagen for afholdelse af valg til Inatsisartut fastsat til:

Tirsdag den 6. april 2021

Partier, der på dagen for udskrivelse af valget ikke er repræsenteret i Inatsisartut, og som ønsker at opstille til valget til Inatsisartut, skal indsamle 936 vælgererklæringer, som opfylder § 12 i Landstingslov om valg til Grønlands Landsting (valgloven).

I henhold til valglovens § 12, stk. 4 skal anmeldelse af et parti være vedlagt erklæringer fra de vælgere, der anmelder partiet. Erklæringerne skal indeholde oplysning om vælgernes fulde navn, fødselsdato og bopæl samt være underskrevet og dateret af vælgerne personligt. Erklæringerne skal endvidere være påført vedkommende folkeregisterførers attestation af, at vælgerne opfylder betingelserne for valgret til Inatsisartut.

Erklæringer, der er udstedt et år eller mere før anmeldelse, kan ikke medregnes. Det samme gælder erklæringer fra vælgere, der deltager i anmeldelse af mere end ét parti. Underskrifterne skal være sekretariatet for Valgnævnet i hænde senest:

Tirsdag den 2. marts 2021

I henhold til valglovens §§ 13-17 kan valgberettigede personer opstille til Inatsisartut for et parti eller som enkeltkandidater eller som enkeltkandidater i kandidatforbund. For at stille op uden for et parti kræves mindst 40 stillerunderskrifter.

I henhold til valglovens § 17 skal anmeldelsen indeholde oplysning om hver enkelt stillers navn, fødselsdato, stilling og bopæl. En af stillerne skal være angivet som bemyndiget til at modtage henvendelser om anmeldelsen på samtlige stilleres vegne.

Anmeldelse af kandidater til valget til Inatsisartut skal afleveres til valgbestyrelsen i kommunen senest:
Tirsdag den 16. marts 2021
kl. 12:00Nuuk, 17. februar 2021

Hans-Peder Barlach Christensen
Qinersinermut Ataatsimiititaliami siulittaasoq
Formand for Valgnævnet