QEQERTARSUATSIAAT - TILBUD OM VACCINATION MOD CORONA

vaccination Onsdag 17. februar 2021
Det er muligt for alle borgere, der er fyldt 16 år og med folkeregisteradresse i Grønland at blive vaccineret
mod Corona.
Sted: Skolen