Nye regler for afholdelse af arrangementer på tværs af kommunegrænser mm.

I dag offentliggøres en opdateret version af henholdsvis bekendtgørelsen om betingelser for rejse til og i Grønland, samt bekendtgørelsen om midlertidige restriktioner vedrørende forsamlinger. Bekendtgørelserne træder i kraft fra i morgen, 16. februar 2021.

De primære ændringer i bekendtgørelserne har til hensigt at gøre det muligt, at afholde arrangementer, aktiviteter m.v. hvor der deltager personer fra andre kommuner. Denne lempelse er tidsbegrænset og det vil derfor kun være tilladt indtil dagen før myndighedsflyvningerne overgår til almindelige flyafgange, altså til og med den 18. april 2021. I ugerne op til den 18. april 2021 vil der blive set på den aktuelle situation og der vil blive offentliggjort nye bekendtgørelser som finder anvendelse umiddelbart herefter.

Betingelser for afholdelse af arrangementer med deltagere fra andre kommuner
Betingelserne for afholdelse af et arrangement med deltagelse fra andre kommuner er beskrevet i § 3 i bekendtgørelsen om midlertidige restriktioner vedrørende forsamlinger, lokaler hvortil offentligheden har adgang, og transportmidler.

Betingelserne er som følger:
  • Arrangementet m.v. bliver afholdt ved et indrejsested jf. § 12, stk. 1, i Selvstyrets bekendtgørelse om betingelser for rejse til og i Grønland.
Indrejsestederne er:

Ilulissat, Aasiaat, Qasigiannguit, Qeqertarsuaq, Kangerlussuaq, Maniitsoq, Sisimiut, Nuuk, Paamiut, Narsaq, Narsarsuaq eller Qaqortoq.
  • Der må ikke være registeret smitte med Covid-19 i den by, hvor arrangementet afholdes, inden for de seneste 30 dage før arrangementets m.v. afholdelse.
Hvis arrangementet er planlagt og der registreres smitte inden 30 dage før arrangementets afholdelse skal arrangementet som udgangspunkt enten aflyses, eller arrangøren skal sikre sig, at deltagere fra andre kommuner ikke deltager i arrangementet.
  • Deltager der mere end 50 personer i arrangementet m.v., skal det forinden afholdelsen godkendes af Landslægeembedet. Landslægeembedet kan fastsættes betingelser for godkendelsen.
Med udtrykket ”deltager” i bekendtgørelsen, menes der også tilskuere.
Det er underordnet om arrangementet afholdes inden- eller udenfor, grænsen på 50 personer finder anvendelse i begge tilfælde.

Ansøgninger skal sendes til coronasekretariatet via corona@nanoq.gl

En ansøgning bør sendes i så god tid som muligt, og gerne mindst 3 uger før arrangementet skal afholdes.

En ansøgning kan med fordel angive hvordan man påtænker at afholde arrangementet, sikre en overholdelse af alle krav og mindske risikoen for smittespredning.

Landslægeembedet kan dispensere fra ovenstående betingelser hvis der er konkrete forhold som kan begrunde dette.

Restriktionerne for afholdelse af arrangementer med deltagelse fra andre kommuner gælder ikke for private arrangementer, som f.eks. barnedåb, fødselsdage, konfirmationer, dimissionsfester, bryllupper og begravelser.

Øvrige forhold
Det er ikke tilladt at deltage i arrangementet m.v. eller være til stede, hvis man er indrejst her til landet inden for de seneste 14 dage eller har været i kontakt med personer inden for 2 meter, der har indrejst her til landet inden for de seneste 14 dage.

Alle deltagere skal efter deltagelse i arrangementet m.v. lade sig teste før hjemrejse, hvis der konstateres smitte med Covid-19 i byen.

For yderligere information kan ministersekretær Inger Heilmann Larsen, ihla@nanoq.gl, mobil +299 55 4160 eller coronasekretariatet på corona@nanoq.gl, eller tlf.: +299 80 11 00.

Man kan senere i dag finde bekendtgørelserne her: https://naalakkersuisut.gl/da/Kundgoerelser/2021