Fortsat stor robusthed i lufthavnsbyggerierne

Med interesse har jeg læst Anlægsudvalgets pressemeddelelse af 16. februar 2021 om Kalaallit Airports International (KAIR INT), hvor der udtrykkes bekymring over stigende merudgifter for anlæggelse af lufthavne.

Jeg kan godt forstå man er bekymrede. Det ER mange penge vi arbejder med, så det er helt naturligt at bekymre sig. Alt andet ville være uansvarligt.

Det er netop også derfor, at jeg har udarbejdet en orientering til Naalakkersuisut om at KAIR INT har udarbejdet en opdateret forretnings- og finansieringsplan. Når denne har været forlagt Naalakkersuisut oversendes orientering til både Finans- og Skatteudvalget samt Anlægsudvalget.

I min orientering skriver jeg blandt andet, at KAIR INT i løbet af 2020 har revideret budgetterne for de entrepriser, der endnu ikke har været i udbud. Det skal man gøre som ansvarlig virksomhed.

KAIR INT har således udvist rettidig omhu ved at udarbejde en opdateret forretnings- og finansieringsplan, som redegør for, hvorvidt om der kan forventes eventuelle meromkostninger, samt om det er muligt at finansiere eventuelle meromkostninger.

Opdateret forretnings og finansieringsplan

KAIR INT har i januar 2021 opdateret forretnings- og finansieringsplanen for projekterne i Nuuk og Ilulissat. Projekterne er fortsat vurderet til at være en meget sund forretning. Dette betyder, at på trods af usikkerheder i passagertal på grund af COVID-19, samt forsinkelser i byggeriet, er der grundlag for et solidt overskud fremadrettet.

 

Byggeri af lufthavnene i Nuuk og Ilulissat forventes at blive dyrere end estimeret i 2018, men dette forrykker ikke den solide forretnings- og finansieringsplan, som er genberegnet i 2021. Der er således solidt grundlag for, at øgede omkostninger finansieres ved eksterne låneoptag eller som lån i Nationalbanken og ikke ved kapitalindskud fra ejerne.

Passagerprognoser

KAIR INT har fået ASM-Global til at vurdere konsekvenserne af COVID-19 for selskabets passagerprognoser.

 

ASM-Globals prognose indikerer en hurtigere tilbagevenden til “normale” tilstande end den, der er anvendt i modellen. ASM-Global forventer tilbagevenden til “normale” tilstande i 2024/25, medens der i den opdaterede forretningsplan forudsættes tilbagevenden til tidligere niveau i 2026. Fra 2026 benyttes samme stigningsgrad som i oprindelig passagerprognose.

COVID-19 har betydet et fald i trafikken i 2020, men det forventes at trafikken er tilbage på tidligere niveau i allerede 2025. Der var dog allerede i den oprindelige forretnings- og finansieringsplan lavet følsomhedsberegninger, som viste effekten af større fald i passagerantallet. Samlet set vil omsætningen stige, hvis ASM-Globals tal bliver lagt ind i modellen og der er på det grundlag anledning til forsigtig optimisme.

Konkluderende

Der er ikke noget nyt i, at KAIR skal låne penge. Det har hele tiden ligget i kortene. Det fremgår eksempelvist i anlægslovens § 8, at Naalakkersuisut bemyndiges til, med godkendelse af Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg, at stille garantier for lån ydet af eksterne långivere til Kalaallit Airports A/S, subsidiært at optage landskasselån og videreudlåne disse til Kalaallit Airports A/S til finansiering af international lufthavn i Nuuk og i Ilulissat.

 

Vi er slet ikke i det scenarie, hvor der skal stilles landskassegarantier. Alle beregninger siger, at det er en robust forretningsplan og jeg skal igen henvise til anlægsloven, som beskriver situationen godt.

Virksomheden har en særdeles robust og solid forretningsplan som vil medvirke til at bringe Grønland i en sund økonomisk situation og til at udbygge vores økonomiske selvbårenhed.

Dette ses også senest af den fra DTU udarbejde rapport om netop transportøkonomien.

 

Med venlig hilsen

 

Karl Frederik Danielsen, Naalakkersuisoq for Boliger og Infrastruktur

 

For yderligere information kontakt Departementet for Boliger og Infrastruktur på box909@nanoq.gl eller ministersekretær Inuk Kielsen Fleischer på ikie@nanoq.gl eller tlf.: 29 03 20