Bekendtgørelsen om krabber er ændret

Naalakkersuisut har den 11. februar 2021 godkendt ændringen af Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 8 af 7. juni 2004 om fiskeri efter krabber.

Ændringen er at skabe et regelsæt, der er mere tidssvarende og mere overskueligt for både borgere og myndigheder. Ændringerne er af juridisk teknisk karakter i forbindelse med revision af flere bekendtgørelser og et stigende fokus på øget gennemsigtighed i forvaltningen.

Ændringerne vil sikre et bæredygtigt krabbefiskeri til gavn for hele Grønland.

Bekendtgørelsen er central for udviklingen af krabbefiskeriet og krabbefiskeriet i 2021 samt muligheden for en fremtidig MSC certificering.

Bekendtgørelsen er udarbejdet i sammenhæng med Departementet For Fiskeri Fangst og Landbrugs forvaltningsplan for krabbefiskeriet. Arbejdet er udført sammen med repræsentanter fra Grønlands Erhverv, Grønlands Naturinstitut, Sustainable Fisheries Greenland og KNAPK.

Følgende er ændret i bekendtgørelsen om krabber: Der indføres to nye forvaltningsråder, et toårigt stop for tilgang af nye aktører i fiskeriet og et foreløbigt stop for at fartøjer større end 75BRT/120BT kan deltage i krabbefiskeriet.

Derudover indføres der påbud om brug af flugt-vinduer, og forbud mod oplagring af tejner på havbunden. 

Der indføres også mulighed for at søge om licens til tre forvaltningsområder.

Kontaktperson: Emanuel Rosing, afdelingschef, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. E-mail: emro@nanoq.gl