Grønlandske unges budskaber skal anvendes i forhandlingerne om nye globale mål for biodiversiteten

Biodiversitetsworkshoppen for unge – og en netop udgivet rapport derom – skal anvendes i de kommende forhandlinger i Kina om nye globale mål for biodiversiteten. Naalakkersuisoq Jess Svane har i samarbejde med de unge fremsendt rapporten med 5 centrale grønlandske budskaber til Nordisk Ministerråd.

Biodiversitetsworkshoppen for unge blev afholdt d. 22. september 2020. Workshoppen er Grønlands bidrag i Nordisk Ministerråds projekt om inddragelse af unge i processen for at sætte nye globale mål for biodiversiteten.

”Det var vigtigt for mig at være medarrangør af biodiversitetsworkshoppen for unge i Nuuk sidste år. Det var tydeligt at mærke, at de unge besidder et globalt udsyn og er oprigtigt bekymrede for den globale biodiversitetskrise. De er meget bevidste om det fælles ansvar, vi har for at beskytte vores natur og alle de dyr og planter, der findes i den. De ved, at det er deres fremtid, der er på spil”, udtaler Naalakkersuisoq for Arbejdsmarked, Forskning og Miljø Jess Svane.

Fem centrale budskaber fra de unge
Deltagerne i biodiversitetsworkshoppen diskuterede mange aspekter af biodiversitet, natur, miljø og klima. Perspektiverne og diskussionerne resulterede i fem centrale budskaber fra de unge, som kan læses i denne rapport :
  1. Biodiversitet skal på skoleskemaet og ind i resten af samfundet.
  2. Mere samarbejde om natur og miljø i hele samfundet, tak.
  3. Tænk langsigtet – og lyt til både biologer, fiskere og fangere.
  4. Strammere miljølovgivning og konsekvenser ved overtrædelse.
  5. Internationalt samarbejde er vigtigt – vi lever på den samme planet.
”Den grønlandske ungdoms stemme er betydningsfuld i et nationalt, nordisk og ikke mindst globalt perspektiv. Det er den, særligt fordi vores kultur, natur og geografi adskiller sig så meget fra de andre nordiske landes”, udtaler Naalakkersuisoq for Arbejdsmarked, Forskning og Miljø Jess Svane.

Aichi-målene er udløbet – nu skal der sættes nye mål for biodiversiteten
Med udgangen af 2020 udløb de 20 globale FN-mål for biodiversitet og naturbeskyttelse. Aichi-målene, som de kaldes i daglig tale, blev vedtaget i 2010 af 196 underskrivende nationer under FN’s konvention om biologisk mangfoldighed – Biodiversitetskonventionen.

FN’s endelige vurdering viser, at verden som globalt samfund har fejlet på næsten samtlige 20 mål, og at biodiversiteten og økosystemer er under massivt pres i hele verden. I 2021 skal verdens lande mødes i Kunming i Kina for at indgå en ny global aftale om biodiversitet og naturbeskyttelse.

”Det er vigtigt, at de unges budskaber bliver hørt og brugt. Jeg vil kæmpe for, at verdens ledere i 2021 får lavet en ambitiøs aftale for natur og biodiversitet”,
afslutter Naalakkersuisoq for Arbejdsmarked, Forskning og Miljø Jess Svane.

Den videre proces for de unges budskaber
Biodiversitetsworkshoppen for unge var Grønlands bidrag i Nordisk Ministerråds projekt om inddragelse af unge i processen for at sætte nye globale mål for biodiversitet og naturbeskyttelse. Nordisk Ministerråd har fået tilsendt rapporten med de fem centrale budskaber fra de unge.

For yderligere oplysninger kontakt departementschef i Departementet for Forskning og Miljø Mette Skarregaard Pedersen på tlf.: 346476 eller pan@nanoq.gl.