Fast-track rekrutterings aftale

Lige inden corona-krisen, der har medført indrejserestriktioner til Grønland, har der været forhandlinger mellem Naalakkersuisut og Udlændinge-og integrationsministeriet i Danmark om en Fast-track aftale for rekruttering af udenlandsk arbejdskraft til Grønland, herunder en individuel aftale for sundhedsvæsenet.
Selv om rekruttering af udenlandsk arbejdskraft fortsat er et rigsanliggende, så er det op til Naalakkersuisut at angive, hvordan fast-track aftalen skal se ud, og hvordan den skal indføres i Grønland.
Et resultat af disse forhandlinger har medført en ny Fast-track individuel aftale for rekruttering til sundhedsvæsenet, der er trådt i kraft 11. februar 2021.
Der indføres med denne aftale en særlig ordning for sundhedspersoner, der har en gyldig autorisation, jf. lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, gældende for det danske rige, og som har modtaget tilbud eller indgået aftale om ansættelse inden for deres erhverv, forudsat at ansættelsen er omfattet af en overenskomst.
Det lægges herved til grund, at en ansættelsesaftale, der er omfattet af en overenskomst, opfylder kravet om, at de væsentlige løn- og ansættelsesvilkår er efter sædvanlige forhold.
Ordningen indebærer, at de pågældende sundhedspersoner meddeles opholds- og arbejdstilladelse, hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt, uden at deres sager sendes i høring hos Naalakkersuisut.
Naalakkersuisut påregner derfor med denne aftale en hurtigere rekruttering af sundhedspersoner til sundhedsvæsenet i Grønland.
Udlændinge- og Integrationsministeriet og Naalakkersuisut vil løbende drøfte erfaringerne med aftalen efter behov og foretage de ændringer, der måtte findes nødvendige.
Forhandlingerne med Udlændinge-og integrationsministeriet om færdiggørelse af den generelle fast-track aftalen for arbejdsmarkedet fortsætter.

Med venlig hilsen

Jess Svane
Naalakkersuisoq for Arbejdsmarked, Miljø og Forskning