Alfred E. R. Jakobsen, 1958 - 2021

Det er med stor bedrøvelse, at vi har modtaget meddelelsen om at tidligere Landsstyremedlem Alfred Jakobsen er afgået ved døden d. 12. februar 2021.

Alfred Jakobsen var en ildsjæl, der brændte for vores kultur og natur. Han var en altid engageret forkæmper for miljøet, havmiljøet og for bæredygtigt fiskeri. Uden berøringsangst bidrog han aktivt til natur- og miljødebatten i Grønland. Han skubbede således på for øget formidling og en bredere dialog med henblik på at styrke befolkningens viden og bevidsthed om natur og miljø.

Socialt engagement
Alfred Jakobsen blev født i den driftige bygd Arsuk. Den optimistiske tilgang og det glade væsen kunne med stor tydelighed ses på Alfred, og vi var aldrig i tvivl om, hvor han kom fra.

Alfred Jakobsen tog sin uddannelse på Handelshøjskolen i Århus og var i denne periode aktiv i etableringen af grønlandske studerendes foreninger i forskellige byer i Danmark. Det førte til afholdelse af seminarer, som endte med tilblivelsen af Danmarkimi Kalaallit Illinniartut Kattuffiat (DKIK) i begyndelsen af 1980'erne, nu kaldt studenterforeningen AVALAK. Hans engagement var medvirkende til, at grønlandske studerende fik bedre vilkår, hvilket medførte, at flere gennemførte deres uddannelse og blev aktive deltagere i udviklingen af det nye Grønland under Hjemmestyret – og Alfred Jakobsen blev én af de deltagere. Han var med sit vindende og glade sind i stand til at gøre livet lettere for mange grønlandske studerende i Danmark, og hans sociale engagement blev et kendetegn i hans politiske liv.

Alfred Jakobsens politiske virke og engagement blev også vækket gennem Aasivik-bevægelsen. Alfred sørgede for at samle ind til Aasivik-fonden, blandt andet med koncerter med grønlandske bands i Danmark og salg af Aasivik-mærker, som han mobiliserede frivillige til at samle forskellige steder i Danmark.

Efter sin hjemkomst var Alfred desuden stærkt medvirkende til etablering af ARSUK A.M.B.A., som desværre senere måtte lukke på grund af torskens forsvinden ved de Grønlandske kyster.

Politisk virke
På den nationale bane var det for Alfred Jakobsen vigtigt at sikre samspillet mellem udnyttelse og beskyttelse af vores naturressourcer, hvilket blandt andet kan ses af hans daværende funktion som Landstyremedlem for Sundhed, Miljø, Natur og Kirke (IA) og dernæst Landstyremedlem for Sundhed og Miljø (IA).

Samtidig var Alfred E. R. Jakobsen med til at sætte Grønland på dagsordenen internationalt og i det arktiske samarbejde. For Alfred E. R. Jakobsen var det vigtigt, at Grønland gik med i det internationale samarbejde, og at Grønlands stemme blev hørt. I 2001 underskrev Alfred Jakobsen således som Landsstyremedlem på vegne af Grønland rammeaftalen om ratifikation af Kyotoprotokollen om reduktion af CO2-udledninger, sammen med daværende Miljø- og Energiminister Svend Auken. Gennem årelangt trofast engagement var Alfred Jakobsen desuden med til at sikre arktiske oprindelige folks involvering i den internationale fiskeriaftale i det centrale arktiske ocean.

Alfred Jakobsens engagement og virke var bredt funderet, hvilket kan ses af blandt andet hans funktion som Sekretariatschef i Selvstyrekommissionen, hans indsats som Direktør i det daværende Direktorat for Miljø og Natur, hans virke som Styrelseschef for Miljøstyrelsen, som Direktør i KNAPK og i ICC ad flere omgange, samt senest hans engagement som Direktør i Oceans North.

Mennesket vi kendte
Med sit venlige, åbne sind og gode humør tog Alfred Jakobsen som Direktør i Direktoratet for Miljø og Natur sine medarbejdere under sine vinger og delte af sin store erfaring og viden. Mange medarbejdere beskriver Alfred E. R. Jakobsen som en mentor, der var med til at skabe deres indsigt i og forståelse for vores kultur, natur og miljø. Alfred var en leder og kollega, man kunne regne med, og hans store erfaring og engagement gjorde ham til en vellidt sparringspartner i mange sammenhænge. Vi er mange, der vil savne ham, og han vil altid blive husket.

Den dybeste medfølelse går til Alfred E. R. Jakobsens familie, venner og kollegaer.

Æret være Alfred E. R. Jakobsens minde.