Vort lands SDG-indsatser for holdbarhed er nu kortlagt

FN’s generalforsamling vedtog i New York den 25. september 2015 17 nye verdensmål for bæredygtig udvikling frem mod 2030. Målene i den nye 2030-dagsorden er i sagens natur meget brede og overordnede, men det giver alligevel klare pejlemærker for de indsatser og prioriteringer, verdenssamfundet ønsker at få sat på dagsordenen.

 

Det drejer sig om mange emner – lige fra ligestilling, børns rettigheder til uddannelse, bæredygtig vækst, kulturel mangfoldighed og social sammenhængskraft. En masse emner, der også berører Grønland.

 

Grønland er en del af denne verdensomspændende proces, som omfatter mange indsatser, der nu for første gang er kortlagt og samlet anskueliggjort i form af en samlet rapport.

 

”Vores traditionelle levevis er under forandring. Særligt her i de arktiske egne oplever vi klimaforandringerne som en reel ændring af levevilkårene. Havisen, der tidligere betød, at man kunne tage hundeslæden ud på isen for at fiske med langline, er nu mange steder forsvundet. Fangere må flere steder opgive deres traditionelle fangererhverv og i stedet blive jollefiskere”, forklarer Vittus Qujaukitsoq, Naalakkersuisoq for Finanser og er tovholder på projektet, hvorfor Grønland deltager, og fortsætter:

 

”Dette kan være med til at sætte fiskeri-ressourcerne under øget pres, men det kan også give nye udviklingsmuligheder, der stiller andre krav til forvaltningen”.

 

At kortlægge de grønlandske SDG-mål er et omfattende projekt, der involverer både de frivillige organisationer, erhvervsliv og kommuner, hvordan vi kan fremme den bæredygtig udvikling her i landet.

 

Rapporten kan downloades på grønlandsk og dansk fra Finansdepartementets hjemmeside via linket ”Fysisk Planlægning”. Den vil senere blive offentliggjort også i en engelsksproget udgave.

 

 

Af         Vittus Qujaukitsoq, Naalakkersuisoq for Finanser

 

 

Kontakt:

Thomas Gaarde Madsen (Finansdepartementet)

Toqq/direkte 588159

TGMA@nanoq.gl