Svar på artikel i Sermitsiaq 5.februar 2021 om Uummannaq

Med reference til artiklen Alvorlig fiskerikrise rammer Uummannaq, i Sermitsiaq d. 5. februar 2021, samt på Sermitsiaq.ag d. 6. februar 2021, vil Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug gerne præcisere følgende:

Først og fremmest, vil kvoterne altid gå op og ned, det er ganske naturligt og sker i alle fiskerier. Særligt, vil det være tilfældet i fiskerier, hvor kvoten i en årrække har været sat højere end den videnskabelige rådgivning og hvor fiskeriintensiteten og -kapaciteten samtidigt er gået op. Fiskerne ved om nogen, at vi mennesker ikke kan styre naturen og det derfor altid vigtigt at være forberedt på nedgangstider.

For det andet, vil Departementet gerne understrege, at man, pr. 1. januar 2021, har indført en ny mulighed, så Naalakkersuisut kan refordele uudnyttede fremførte fleksede årskvotemængder. Muligheden blev vedtaget af Naalakkersuisut på baggrund af analyser af de sidste par års kystnære fiskeri efter hellefisk. Analyserne viser, at der i fartøjskomponenten er en uopfisket fremført flekset kvotemængde ved fiskeriets udløb pr. 1. juli, som er sidste dag, hvor fremførte fleksede årskvotemængder kan fiskes. Denne kvotemængde antages at kunne dække det behov, der har vist sig at være i jollekomponenten ved årets udgang. Denne mulighed som er indført i det kystnære fiskeri efter hellefisk gælder også for Uummannaq. Denne nye mulighed betyder, at de uopfiskede mængder som fartøjsejerne har overført fra det foregående år og som tidligere er blevet tilbageført, nu vil kunne refordeles efter behov i det kystnære fiskeriefter d. 1. juli, når kvotefleksen er opgjort.

Naalakkersuisut har indført denne mulighed for at sikre en fuld udnyttelse af hellefiskekvoten samt for at undgå utilsigtede kvoteforhøjelser i løbet af året.

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug vurderer, at det økonomiske forhold som fremgår af artiklen, ikke er retvisende. Med denne nye mulighed betyder det også, at der fremadrettet vil være et kontinuerligt årsfiskeri og dermed også bidrage til økonomien generelt.

Dermed vil konsekvenserne af opløsning af de kvotefri områder være minimeret og en fiskerikrise i Uummannaq således undgås.