Naalakkersuisoq Jess Svane har afholdt møder med borgerne i Qaarsut og Niaqornat

De nye oplysninger om tsunamirisiko ved Qaarsut, Niaqornat og Uummannaq er blevet præsenteret for kommunalbestyrelsen i Avannaata Kommunia og for borgerne i Qaarsut og Niaqornat.

Naalakkersuisoq for Arbejdsmarked, Forskning og Miljø, Jess Svane, har de seneste dage været i Ilulissat, Uummannaq, Qaarsut og Niaqornat for at orientere kommunalbestyrelsen og borgerne om de nye oplysninger om tsunamirisiko ved Qaarsut, Niaqornat og Uummannaq. Til møderne i Qaarsut og Niaqornat deltog 1. viceborgmester og beredskabschefen fra Avannaata Kommunia også.

 

”Vi har i samarbejde med kommunen haft gode møder med borgerne fra Qaarsut og Niaqornat. Det har været vigtigt for os at se borgerne i øjnene, når vi fortalte om situationen og høre om deres tanker og bekymringer. Det er meget forståeligt, at vores udmelding om ny viden om fjeldskredsrisiko i Karratfjorden har skabt bekymringer, men det er vigtigt for mig at fastslå, at det er ikke er overvejende sandsynligt, at fjeldområdet vil falde på én gang.”

 

”Ud fra et forsigtighedsprincip har Avannaata Kommunia etableret en vagtordning, hvor det lokale beredskab vil holde ekstra øje med havet og aktivere sirenerne i tilfælde af tsunami. Det er mit håb, at møderne har skabt mere tryghed hos borgerne i Qaarsut og Niaqornat”, udtaler Naalakkersuisoq for Arbejdsmarked, Forskning og Miljø Jess Svane. 

 

Baggrunden for møderne

I slutningen af januar 2021 udsendte Departementet for Forskning og Miljø en pressemeddelelse omhandlende en ny tsunamimodellering som viser, hvad der vil ske, hvis det største ustabile område i Karratfjorden falder i havet på én gang. Undersøgelsen viste, at et sådant skred kan udløse en tsunami, som giver op til 5 meter høje bølger i Qaarsut, Niaqornat og Uummannaq. Undersøgelsen konkluderer, at det ikke er overvejende sandsynligt, at fjeldområdet vil falde på én gang og at resultaterne på nuværende tidspunkt er usikre. Departementet for Forskning og Miljø afventer mere detaljerede beregninger fra GEUS og norske eksperter. Beregningerne forventes at være klar i løbet af marts måned.

 

Årsagen til at de foreløbige oplysninger formidles til borgerne fra Qaarsut og Niaqornat – på trods af usikkerhederne – er ud fra et forsigtighedsprincip.

 

Kontakt

For yderligere oplysninger kontakt departementschef i Departementet for Forskning og Miljø Mette Skarregaard Pedersen på tlf.: 346476 eller pan@nanoq.gl.

 

 

Baggrundsinformation:

Notater fra Asiaq dateret d. 4. januar 2021 og d. 21. januar 2021.

Opskylskort for Illorsuit, Niaqornat, Qaarsut og Uummannaq.

 

Faktaboks:

 

Karrat 3 er et fjeldområde, der er 10 gange større end fjeldområdet, der skred ned i 2017 og forårsagede en tsunami. Karrat 3 har vist tegn på bevægelse gennem mange år.

 

Bølgehøjder Asiaq har i samarbejde med tsunami-eksperten Patrick J. Lynett udarbejdet tsunamimodelleringen og opskylskortene, baseret på den seneste viden fra GEUS. Modelleringen viser, at tsunamien ved det værst tænkelige scenarie (worst case scenario) vil være ca.:

-          28,4 meter høj i Nuugaatsiaq,

-          8,7 meter høj i Illorsuit,

-          3,8 meter høj i Niaqornat,

-          4,8 meter høj i Qaarsut og

-          4 meter høj i Uummannaq.

 

Et opskylskort er et kort, der viser opskylshøjder for en potentiel tsunami, baseret på topografien i området.

 

En tsunamimodel er en visuel måde at vise, hvordan en tsunami vil ramme områderne.