Ændring af hellefisk forvaltningsområdet 47 sydlige grænse

Jollefiskerne i byerne Aasiaat og Qasigiannguit og bygderne Akunnaaq, Ikamiut og Kitsissuarsuit, der havde jollelicens til område 46 i 2020, skal ved ændring af den sydlige grænse af forvaltningsområdet 47 som konsekvens have ændret deres licens. Omhandlede fiskere som søger om jollelicens i 2021 i område 47, kan få udstedt en jollelicens i området.

Ved ændringen af Selvstyrets bekendtgørelse kystnært fiskeri efter hellefisk, som trådte i kraft den 1. januar 2021, blev sydgrænsen for forvaltningsområdet Diskobugten flyttet lidt længere syd fra 68°51’N til 68°30’N.

De omhandlede hellefisk fiskere fra nævnte byer og bygder har i forvejen allerede fisket i området og skal ikke belastes negativt i forhold til den foretagne ændring af forvaltningsområdets sydlige grænse ændring, mener Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Jens Immanuelsen, og understreger, at forvaltningsområdet bare er ændret, hvor fiskerne ikke er nye aktører i fiskeriet på bestanden i Diskobugten. Fiskerne er ikke nye aktører i den forstand, at de ikke har fisket på bestanden, men kun, at det område de fisker i er blevet omdefineret.

Der er indtil nu udstedt 24 jollelicenser i område 46 i byerne Aasiaat og Qasigiannguit og bygderne Akunnaaq, Ikamiut og Kitsissuarsuit. Der er p.t. modtaget tre ansøgninger om udstedelse af licens i område 47.

Alle 40 aktive licenser i 2020, vil nu blive tilbudt jollelicens i område 47 i 2021.

Licensen gælder kun for joller, da licens til fiskeri efter hellefisk i området med større fartøjer kræver at man ejer en kvoteandel til hellefisk.

Diskobugtens sydgrænse var oprindelig ved indførelsen af kvoteandele for større fartøjer i 2012 sat ved 68°00’N, men blev i efteråret 2014 i forbindelse med indførelsen af de kvotefrie områder flyttet til 68°52,5’N, så den sydlige del af Diskobugten reelt var kvotetræksfri ligesom de øvrige områder, der blev kaldt ”kvotefrie områder”.

 

Kontaktperson Emanuel Rosing, afdelingschef, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. E-mail: emro@nanoq.gl