Sundhedsvæsenet opstarter særligt tilbud for hjemløse

For at forbedre de hjemløses sundhed har sundhedsvæsnet i Nuuk opstartet et sundhedstilbud på Herberget Kialaarfik.

I februar 2020 blev der i forbindelse med afholdelse af en konference om hjemløse og socialt udsatte, etableret konsultationstid for hjemløse borgere i Nuuk og omegn én gang om ugen.

Naalakkersuisoq for Sundhed Anna Wangenheim udtaler:

”Sundhedstilbuddet, som har været etableret i samarbejde med Kofoeds Skole, er blevet godt modtaget, det glæder mig derfor at sundhedsvæsenet har kunne udvide tilbuddet til også at gælde for Herberget Kialaarfik”


Og fortsætter:

”Et liv i hjemløshed er fyldt med risici, vi ved at det for den enkelte har betydning på den fysiske, psykiske og sociale sundhedstilstand. Ved at etablere tilbud der imødekommer de hjemløses særlige behov, vil man kunne ramme mere præcist i forhold til at fremme sundheden. Jeg planlægger et besøg de to steder og ser frem til at følge tiltaget”.


Tilbuddet forventes opstartet medio februar 2021.

For nærmere information kontakt ministersekretær Frederik Siegstad på e-mail: frsg@nanoq.gl