Oprettelsen af en ny menneskerettighedskommission sættes i bero

Departementet for Sundhed har siden december haft et forslag til en ny inatsisartutlov om Grønlands menneskerettighedskommission i høring. Forslaget var planlagt at skulle præsenteres på efterårssamlingen 2021 med henblik på at træde i kraft 1. juli 2022.

Forslaget har haft stor offentlig bevågenhed og der er blevet indsendt mere end 20 høringssvar i høringsperioden.

Naalakkersuisoq for Sundhed, Anna Wangenheim oplyser følgende:
”Jeg har læst de mange høringssvar, hvor flere af vores samarbejdsparter udtrykker ønske om at få større indflydelse på forslagets nærmere indhold, herunder menneskerettighedskommissionens opbygning og virke. Dette ønske vil jeg naturligvis lytte til.

På baggrund af de indkomne høringssvar har jeg besluttet, at forslaget skal sættes i bero indtil det har været muligt at få tilpasset forslaget ud fra de mange gode input, der er blevet indsendt.
Derudover skal alle de relevante parter tilbydes at deltage i arbejdet med forslagets tilpasning, således at jeg kan sikre mig, at forslaget får alle de gavnlige effekter på menneskerettighedsområdet som det bør have samt får en bred politisk opbakning.

Jeg skal takke alle dem der har taget sig tid til at indgive bemærkninger til forslaget, og understrege, at det vil indgå i den videre proces, når arbejdet med forslaget atter genoptages på et senere tidspunkt.”


Kontakt
For nærmere information kontakt ministersekretær Frederik Siegstad på e-mail: frsg@nanoq.gl