Målrettede hjælpepakker for turisterhvervet

Covid-19-pandemien rammer fortsat turisterhvervet hårdt. Derfor har Naalakkersuisut iværksat tre målrettede erhvervspakker, som skal hjælpe erhvervet igennem den svære tid.

 

Pakkerne indeholder følgende: Akuthjælpepakke (støtte til dækning af faste omkostninger, tabt fortjeneste og mulighed for kriselån), Arbejdsmarkedspakke (lønkompensation i stedet for afskedigelse af medarbejdere) og Aktivitetspakke (tilskud til rabatter på overnatning og oplevelsesture).

 

De berørte brancher er dem, som har berøring til turisterhvervet. Det er lige fra rejsebureauer, turoperatører, hoteller, restauranter og til virksomheder inden for oplevelseserhvervet.

 

”Turisterhvervet er hårdt ramt af de nedlukninger, der sker i forbindelse med den globale covid-19-pandemi. Derfor ønsker Naalakkersuisut at hjælpe turisterhvervet i den svære stund. Målet er at holde hånden under erhvervet, så det kan vækste igen, når pandemien er over”, forklarer Jens-Frederik Nielsen, Naalakkersuisoq for Erhverv og Råstoffer, og oplyser, at man er i gang med at undersøge behovet for hjælp til servicevirksomheder i råstofbranchen.  

 

Vittus Qujaukitsoq, Naalakkersuisoq for Finanser, supplerer:

 

”Denne helt ekstraordinære situation kræver ekstraordinære løsninger, hvilket hjælpepakkerne er et udtryk for. Det skal understreges, at Naalakkersuisut bestemt ikke opfatter hjælpepakkerne som en permanent løsning, men som absolut midlertidige, indtil det værste er ovre”.

 

Hjælpepakkerne dækker fra januar til juni måned 2021. Når Naalakkersuisut på et senere tidspunkt ophæver den indførte 5-dags karantæne ved indrejse til Grønland, vil aktivitetspakkens rabatter til slutbrugerne (turister) ophøre 30 dage senere, dog senest den 30. juni 2021.

 

Naalakkersuisut forventer, at udgiften for ovennævnte hjælpepakker beløber sig til 45 millioner kroner, fordelt på 35 millioner kroner til akutpakken, 3 millioner kroner til aktivitetspakken og de resterende 7 millioner kroner til at dække udgifterne for arbejdsmarkedspakken. Beregningerne tager udgangspunkt i de udgifter, som forårets hjælpepakker medførte.

 

Skattestyrelsen står for administrationen af arbejdsmarkedspakken (lønkompensation). Yderligere information og vejledning kan hentes på sullissivik.gl.

 

Innovation Greenland vil administrere de to resterende hjælpepakker, akutpakken og aktivitetspakken. Yderligere information og vejledning kan hentes på innovation.gl.

 

Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg har godkendt ansøgningen fra Naalakkersuisut.

 

Af         Jens-Frederik Nielsen, Naalakkersuisoq for Erhverv og Råstoffer

 

            Vittus Qujaukitsoq, Naalakkersuisoq for Finanser

 

 

Pressekontakt:

 

Martin Christiansen, kommunikationsmedarbejder (Finansdepartementet)

Toqq/direkte 345213

MCHR@nanoq.gl